İhracatçı olma yolundaki KOBİ patronlarının ve girişimcilerin en çok yaptığı bazı hataları derledik.

İhracat Yolunda En Fazla Yapılan 10 Yanlış

#1 Hocayı seçmemek.
Sizin geçmeyi planladığınız yollardan daha önce defalarca geçmiş kişilerden yol göstericilik ve destek almamak; yüzlerce danışman, eğitim, kitap arasından kendileri için doğru olan hocayı seçememek veya daha da kötüsü hiç seçmemek.

#2 Kararlılık göstermemek.
İhracat yolculuğunun bir firmayı doğal olarak yönlendirdiği gelişme, yenilenme, standartlaştırma, sertifikalandırma, pazarlama, markalaşma ve benzeri gerekliliklerin yerine getirilmesi ve sorunlara çözüm üretilmesi konusunda yeterince güçlü bir kararlılık gösterememek.

#3 Amaç belirlememek.
Amaç ve hedefler belirlememek; başka bir deyişle nereye ulaşmak istediğini bilmemek.

#4 Global düşün(e)memek, diğer bir deyişle vizyonsuzluk.
İhracatı sadece iç piyasa kötüye gittiği zamanlarda hatırlamak veya iç piyasa iyi gittiğinde ihracatı ihmal etmek.

#5 İşleri önceliklendir(e)memek.
Kısıtlı kaynaklara sahip olmanın yanında başarılacak hedefler ve aşılacak engeller çok ve çeşitli iken bir strateji gözeterek önceliklendirme yap(a)mamak.

#6 İşleri doğru insanlara teslim etmemek.
İhracat yöneticisinden danışmanına, gümrükçüsünden lojistikçisine işin ehli ve güvenilir insanlarla çalışma konusunda titiz ve adil davranmamak.

#7 Tek bir pazara bağlı kalmak.
Sadece belli bir ülkeye veya coğrafi bölgeye tamamen yoğunlaşmak ve diğer pazarlara neredeyse hiç ilgi göstermemek.

#8 Bir veya birkaç müşteriye bağlı kalmak.
Sadece bir veya birkaç büyük müşterinin toplam iş hacminde en büyük paya sahip olmasına izin vermek ve müşterileri çeşitlendirme yoluna gitmemek.

#9 Gösteriyi bırakmak.
Belli bir müşteri portföyü yapıp ihracat satışlarını tatmin edici seviyelere getirdikten sonra tabir caizse gevşemek; yenilikçiliği, pazar araştırmasını, pazarlamayı, reklamı, ekibi, pazarı, hatta müşteriyi bile daha az umursar hale gelmek.

#10 Kazan-kazan prensibini benimsememek.
Müşteriler, distribütörler, acenteler, çözüm ortakları, çalışanlar veya herhangi bir iş partneri ile olan ticari ilişkide kazan-kazan ilkesi çerçevesinde düşünmemek.