FİLM/DİZİ/FORMAT İHRACATINA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Türkiye’de yerleşik film şirketleri, dijital sanat şirketleri, internet yayın ve platform işletmecileri ile kültürel ve yaratıcı endüstriler sektörlerinde faaliyet gösteren ve Bakanlık tarafından uygun şirketler faydalanabilir.

Film: Türkiye’de belirli kısmı veya tamamı çekilmiş veya üretilmiş olan sinema, animasyon, dizi, format, belgeseli tanımlar.

Film şirketi: Film yapımcısı ve veya dağıtımcısı şirketi tanımlar.

Dijital sanat şirketi: Dijital oyun ve uygulamalar hariç dijital medya, video, interaktif sanat, bilgisayar grafikleri ve animasyonları konularında sanatsal üretim faaliyetinde bulunan şirketi tanımlar.

İnternet yayın platform işletmecisi: Çok sayıda radyo, tv ve veya isteğe bağlı yayın hizmetini internet ortamından kendilerine ait bir URL adresi ve veya mobil uygulamalar vasıtasıyla doğrudan ve veya koşullu erişim yoluyla tümleşik tv alıcısı, bilgisayar, akıllı telefon, tablet veya benzeri cihazlarla alınabilecek şekilde kullanıcıların hizmetine sunan şirketi tanımlar.

Temel Bilgi Belgeler

1. İncelemeci Kuruluşu muhatap dilekçe
2. En az iki yıl önceye ait kuruluşu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
3. En güncel ortaklık/sermaye yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi / Resmi Gazete / uygun mahiyette diğer belgeler (güncel sermaye yapısının tespiti için hazirun cetveli veya pay sahipleri listesi/çizelgesi de sunulabilir.)
4. Başvuru sahibi şirketin destek başvurusunda bulunduğu alt sektörde verdiği en az iki hizmete ilişkin ve ilk destek başvuru tarihinden en az bir yıl önceye ait fatura, ödeme belgesi ve sözleşme örneği(Yararlanıcının kuruluş gazetesi ve destek başvurusunda bulunduğu alt sektörde verdiği en az iki hizmete ilişkin fatura, ödeme belgesi ve sözleşme örneği belge tevsiklerinde süreler belirlenirken 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki tür değiştirme ilkeleri dikkate alınır.)
5. İmza sirküleri
6. Taahhütname (EK-1A)
7. Beyanname (EK-1B)
8. Hizmet İhracatçıları Birliği üyeliğine ilişkin belge
9. Film yapımcısı şirketler için Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan yapımcı belgesi
10. Dağıtımcı şirketler için desteğe konu edilen filmin dağıtımcısı olduğuna dair sözleşme

Verilecek Destekler  

 

FİLM SEKTÖRÜ HİZMET İHRACATI DESTEKLERİ

DESTEK ADI KAPSAM KONU LİMİT VE ORAN

1.       Yurt dışı ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil ve koruma desteği

 

 

SBT: Faaliyet bitiş (tescil-belge) tarihinden itibaren 6 ay

**Korunma ödeme tarihinden itibaren 6 ay.

 

Ürün/hizmet tescili ile yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler

 

 

 

 

 

 

·         Marka/patent/tescil bürosu hizmet giderleri

·         Araştırma ve incelemeye yönelik zorunlu giderler

·         Tescil yenileme giderleri

·         Tescil

·         korunmasına ilişkin hukuki giderler

 

 

 

%50 oranında maksimum

yıllık 600.000 TL limitinde.

 

Hedef ülkelerde +%10

 

 

Korunmasına ilişkin giderler %50 yıllık en fazla 60.000 TL

2.       Belgelendirme desteği

 

 

SBT: Faaliyet bitiş (belge) tarihinden itibaren 6 ay

 

 

 

 

 

 

 

“Desteklenen Pazara Giriş Belgeleri Listesi (EK-5B)”nde yer verilen belge/sertifikalara ilişkin harcamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri,

b) Belge kullanım ücretleri,

c) Gözetim giderleri,

ç) Zorunlu kayıt ücretleri,

d) İzin, sertifika veya sınıflandırma belgesi giderleri,

e) Yenileme giderleri.

 

 

 

 

%50 oranında maksimum

yıllık 600.000 TL limitinde.

 

Hedef ülkelerde +%10

 

 

 

 

 

 

3.       Acente komisyon desteği

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

 

Yapımların yurt dışında satış ve/veya dağıtımına yönelik acentelere yapılan komisyon ödemeleri

 

 

 

 

Komisyon ödemeleri

 

 

 

Her bir şirket başına  %50 oranında

maksimum yıllık 720.000 TL limitinde.

Max 5 yıl.

 

4.       Reklam tanıtım ve pazarlama desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen “Desteklenen Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri Listesi (EK-12Ç)”nde belirtilen faaliyetlere ilişkin giderler

 

 

 

 

 

 

 

·         Yapım, yayın ve organizasyon giderlerinin desteklenmesi

·         Eşantiyon malzemelerine ilişkin giderler etkinlik başına en fazla 25.000 TL

 

·         Sosyal medya tasarımı, bakımı, güncellemesine ilişkin giderler aylık en fazla 3.600 TL

 

 

 

 

 

Her bir şirket başına  %50 oranında

maksimum yıllık 4.800.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl.

 

Hedef  ülkelerde +%10

 

En az 7 gün önce Ataşeye bildirim yapılmalıdır.

5.       Yurt dışı birim desteği

 

 

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Yurt dışı birimlerin brüt kira, komisyon ve birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri

 

 

 

 

 

·         Paylaşımlı ofis veya bireysel ofis brüt kira

·         Komisyon

·         Belgelendirme

 

 

 

 

% 50 oranında maksimum

yıllık birim başına 600.000 TL limitinde.

Max.5 birim.

Hedef  ülkelerde +%10

Her ülkede  5’er yıl

 

6.       Yurt dışı kongre, fuar, konferans, seminer bireysel/milli katılım desteği

 

 

 

 

 

 

SBT: Faaliyet bitişinden itibaren 6 ay

 Bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı “Desteklenen Yurt Dışı Etkinlikler Listesi’nde yer alan yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri

 

 

 

 

 

·         Bireysel katılım alan kirası

·         Stant giderleri

·         2 kişi ulaşım ekonomi sınıfı gidiş-dönüş

 

 

Etkinlik listede yer almıyorsa en geç 1 ay önce listeye ekleme talebinde bulunulmalıdır.

 

 

Her bir etkinlik  başına  %50 oranında

maksimum 180.000 TL limitinde.

 

Prestijli %50 oranında

maksimum 360.000 TL limitinde.

(1 yılda max 3 prestijli etkinlik)

 

 

7.       Ürün Yerleştirme desteği

 

 

 

 

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri

 

 

 

 

 

 

 

·         Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri

 

 

 

 

 

 

 

%50 oranında maksimum

yıllık 1.200.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl

 

 

En geç 2 ay önce ön onaya tabidir.

 

 

8.       Korsanla Mücadele Giderleri Desteği

 

 

 

 

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Yararlanıcıların yurt dışında gösterimi yapılan filmlerine ait korsanla mücadele giderleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         yurt dışına yönelik olan ve yabancı dildeki koruma faaliyetlerine dair giderler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllık en fazla 3 film için.

 

 %50 oranında maksimum

yıllık film başına 240.000 TL limitinde.

Max 5 yıl.

 

Hedef  ülkelerde +%10

Animasyon için doğrudan  %60+hedef ülke yani max %70

 

 

 

 

9.       Dublaj ve Altyazı Giderleri Desteği

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

 

 

 

 

Bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik dublaj veya altyazı giderleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Dublaj

·         Veya altyazı giderleri

 

 

 

 

 

 

 

Yıllık en fazla 2 film için.

Her film  8 yabancı dile kadar.

 

%50 oranında

maksimum

yabancı dil başına 240.000 TL limitinde.

Max 5 yıl

Hedef ülkelerde +%10

 

Animasyon ve belgesel için doğrudan  %60+hedef ülke  yani max %70

10.   Film Stüdyo/Plato İşletme Kira Desteği

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Türkiye’de çekilen yabancı sinema filmi, dizi, belgesel ve program formatının film platosu/stüdyo kirası giderleri

 

 

 

 

·         Kira

 

 

 

 

 

%20 oranında maksimum

yıllık 2.400.000 TL limitinde.

Max 5 yıl

 

ön onaya tabidir.