e-Turquality Bilişimin Yıldızları Markalaşma Programı Hizmet İhracatına Yönelik Devlet Yardımları

 • Yazılım
 • Gömülü Yazılım
 • Dijital oyun
 • E-spor
 • Finansal Yazılım ve Teknolojileri
 • Blok Zincir Yazılım ve Teknolojileri
 • Yapay zeka
 • Büyük veri
 • Siber Güvenlik
 • Akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri
 • Telekomünikasyon
 • 5G
 • Bulut ve iletişim hizmetleri
 • Veri merkezi
 • Bilişim hizmetleri
 • Sistem bakım ve destek hizmetleri
 • Dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren kollektif, komandit,anonim,limited ve kooperatif şirketler faydalanabilir

www.turquality.com internet sitesinde ön değerlendirme setini doldurması sonucu ile kapsama alınma başvuru belgeleri ile kepten Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğe başvuru yapar.

Başvurusu kabul gören şirketler;

 • Vizyon
 • Ürün-hizmet
 • Strateji yönetimi ve kurumsal yetkinlikler
 • Finansal yönetim ve performans
 • Operasyon yönetimi
 • Pazarlama, satış ve marka yönetimi
 • Yönetişim
 • İK yönetimi
 • BT ve dijitalleşme becerileri
 • Globalleşme ve unicorn olma potansiyeli

Konularında Bakanlığın görevlendirdiği yönetim danışmanları tarafından gizlilik sözleşmesi imzalayarak ön inceleme raporu hazırlar ve kepten genel müdürlüğe iletir. Ön inceleme  yapılmadan önce yönetim danışmanı bedeli 2022 59.842 TL öder. Atanan yönetim danışmanı şirketten son 1 yılda hizmet alınmamış olması gerekir.

Ön inceleme çalışmasına e-Turquality çalışma komistesi de katılarak gerçekleşme raporunu Bakanlığa iletir.

Ek olarak;

 • Serbest Bölge/İhtiasas Serbest Bölge’de yer alan şirketler
 • TUBITAK-TEYDEB porjelerini başarılı sonuçlandıran şirketler
 • Marka tescil belgesine sahip şirketler
 • Hizmet/ürün tescil belgesine sahip şirketler
 • Teknolojik ürün deneyim belgesine sahip şirketler
 • Devlet malzeme ofis katoloğunda yer alan şirketlere ilave puan verilerek öncelik tanınır.

Tüm bu iletilen raporlar,bilgi belgeler puanlanarak Genel Müdürlükçe incelendikten sonra kapsama alınma/alınmama kararı alınır.

Kapsama alınması resmi olarak bildirildiği tarihinden itibaren e-Turquality sertifikası alır,logosunu kullanabilir.

Yönetim Danışmanı ile Stratejik İş Planını hazırlar ve Genel müdürlük onaylamasından itibaren 5 yıl süre ile desteklenmeye başlar. Performans durumuna göre ilave 5 yıl daha desteklenir. (5+5 yıl) Atanan ön inceleme yapan yönetim danışmanınından stratejik iş planı için hizmet alınamaz. Başka yönetim danışmanı tercih edilir.

Reddedilmesi halinde en erken 6 ay sonra tekrar başvuru yapabilir.

Temel Bilgi Belgeler

1. Finansal Bilgi Formu

(Bu form Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanmalıdır. Bulunulan takvim yılında daha önce bu formu ibraz eden firmaların tekrar ibraz etmesi zorunlu değildir. (Her takvim yılında güncelleme zorunludur.)

2. Şirket Bilgi Formu ve Destek Taahütnamesi (Her takvim yılında güncelleme zorunludur.)
3. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
4. Son sermaye yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya hazirun cetveli veya pay sahipleri listesi/çizelgesi,
5. Desteğe konu faaliyetlerde Yurt dışında yerleşik şirketler için, ortaklık yapısının açıkça gösterildiği ve Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onaylı şirket tescil belgesi ve gerekirse kuruluş sözleşmesi
6. Yurt dışı ortaklık yapısını gösterir belgelerini (Desteğe konu faaliyetlerde) (Her takvim yılında güncelleme zorunludur.)
7. Şirketin uygulama/oyun/yazılım internet mağazaları/platformlarında yer alan yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/ dijital aracılık platformunun kendisine ait olduğunu gösterir ispatlayıcı belge (örnek: Google Merchant hesabı)
8. Şirketin hizmetlerinin/ yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/ dijital aracılık platformunun yer aldığı web sitesinin şirkete ait olduğunu gösterir ispatlayıcı belge (Domain kaydı)
9. Hizmet İhracatçıları Birliği Üyelik Belgesi
10. DYS Kaydı
11. İncelemeci kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Verilecek Destekler

BİLİŞİM-Bilişimin Yıldızları Markalaşma Programı (3.EVRE e-Turquality)

 

DESTEK ADI KONU KAPSAM LİMİT- ORAN-SÜRE
1.       Stratejik İş Planı desteği

 

Ön onaya tabidir.

 

SBT: Ön onay tarihinden itibaren 6 ay

Program kapsamında stratejik iş planı yaptırılması ve güncellenmesi zorunlu olduğundan danışmanlık ve denetim giderleri

 

·         E-turquality yönetim danışmanlığı şirketlerinden alınacak danışmanlık giderleri

·         Bağımsız denetim kuruluş hizmet giderleri

%75 oranında

maksimum

yıllık 1.200.000 TL limitinde.

 

Max 5+5 yıl

2.       Yurt dışı ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil ve koruma desteği

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

SBT: Faaliyet bitiş (tescil-korunma-satın alma ) tarihinden itibaren 6 ay

Yurt içinde tescilli ürün/marka/hizmet/patent/fikri mülkiyet haklarınızın yurt dışında tescil, akreditasyon, yenilenme ve korunması

ile

Yurt dışında tescilli patent, fikri mülkiyet, tasarım, model satın alımına ilişkin giderler

·         Marka/patent/tescil bürosu hizmet giderleri

·         Araştırma ve incelemeye yönelik zorunlu giderler

·         Tescil ve korunmasına ilişkin hukuki giderler

·         Tescil yenileme giderleri

 

 

·         Satın alma giderleri

·         Satın alma değerleme giderleri

%60 oranında

maksimum

yıllık 600.000 TL limitinde. Max 5+5 yıl

 

 

%60 oranında

maksimum

yıllık 1.200.000 TL limitinde. Max 5+5 yıl

3.       Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirme desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

SBT: Faaliyet bitiş (platformlara yükleme) tarihinden itibaren 6 ay

Uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirilmesi süreçlerinde istihdam edilecek aynı anda en fazla 10 personelin aylık brüt maaşları

 

 

·         Geliştirici personel ve/veya Bakanlıkça belirlenen aşağıdaki mühendislik alanlarında yeni mezun mühendis personel brüt maaş istihdam giderleri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilişim Sistemleri M.

Elektrik-Elektronik M.

Elektronik-Haberleşme M.

Yazılım M.

Endüstri M.

Makine M.

Kontrol ve Otomasyon  M.

Telekomünikasyon M.

Yapay Zeka M.

Veri Mühendisliği

%50 oranında

maksimum

yıllık personel başı 600.000 TL limitinde.

 

Max 5+5 yıl

 

Yeni mezun  mühendis %70.

 

4.       Kiralama desteği 1

 

 

 

 

 

 

 

 

SBT: İlk ödemeden itibaren  6 ay

 

Uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital platform geliştirilmesine yönelik kiralanacak test merkezi,simülatör,endüstriyel robotik teçhizat ve diğer teçhizat giderleri Test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve diğer teçhizat kiralama ve kullanım giderleri %60 oranında

maksimum

yıllık 1.200.000 TL limitinde. Max 5+5 yıl

 

Yerli malı ise  %70.

 

5.       Kiralama desteği 2

 

 

 

 

 

 

SBT: İlk ödemeden itibaren  6 ay

 

Uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital platform geliştirilmesine yönelik satın alınacak veya kiralanacak yazılım lisanslarına ilişkin giderler Desteklenen Yazılım Lisansları  Listesi’nde yer alan satın alma/kiralama giderleri %60 oranında

maksimum

yıllık 600.000 TL limitinde. Max 5+5 yıl

 

 

Yerli malı ise  %70.

6.       Pazara giriş desteği

 

 

 

 

SBT: Faaliyet bitiş (platformlara yükleme) tarihinden itibaren 6 ay

Uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital platform geliştirilmesine yönelik belirtilen giderler. ·         Yerelleştirme

·         Dijital dosya hazırlama

·         Çoğaltma

·         Barındırma

·         Artırılmış/sanal gerçeklik entegrasyonu

·         Blok Zincir Entegrasyonu

·         NFT entegrasyonu

·         Metaverse entegrasyonu

·         Tercüme

%60 oranında

maksimum

yıllık 2.400.000 TL limitinde.

 

Max 5+5 yıl

 

7.       Rapor ve veri analizi desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBT: Faaliyet bitiş tarihinden itibaren 6 ay

Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ve eylem planlarının oluşturulması amacıyla satın alınan/yaptırılan rapor/analiz/veritabanı üyelikleri giderleri ·         Sektör/ülke/mevzuat/yabancı şirket/marka odaklı rapor ve analiz giderleri

·         Veri analitiği/madenciliği, izleme-değerlendirme yönetim rapor ve analiz giderleri

·         Uluslararası platformlarda  veya veritabanlarında münferit veya periyodik üyelik giderleri

·         Yurt dışı ihale/sözleşme/şartname hazırlığına yönelik rapor ve analiz giderleri

%60 oranında

maksimum

yıllık 2.400.000 TL limitinde. Max 5+5 yıl

8.       Belgelendirme desteği

 

 

 

 

 

 

 

SBT: İlk ödemeden itibaren 6 ay

Bakanlık tarafından belirlenen  belge/sertifika/akreditasyon ile bunlara ait test işlemlerine ilişkin giderler ·         Alım ve yenileme giderleri

·         Müracaat,doküman inceleme giderleri

·         Tetkik giderleri

·         Belge kullanım ücretleri

·         Zorunlu kayıt ücretleri

·         Gözetim giderleri

·         Yenileme giderleri

·         Test/analiz giderleri

%60 oranında

maksimum

yıllık 600.000 TL limitinde. Max 5+5 yıl

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

9.       Yurt dışı arama desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBT: İlk ödemeden itibaren 6 ay

Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışı şirket ve platformaları kullanarak insan kaynağı arama, bağlantı kurma ve komisyon giderleri ile test giderleri

 

 

Desteklenen Arama Siteleri Listesi’nden birinde

·         İş ilanı verme gideri

·         Bağlantı kurma,aracılık ve insan kaynağı bulma giderleri

 

 

 

 

·         Kodların test giderleri

%60 oranında

maksimum

yıllık 600.000 TL limitinde. Max 5+5 yıl

 

 

%50 oranında

maksimum

yıllık 1.200.000 TL limitinde. Max 5+5 yıl

 

10.   Reklam tanıtım ve pazarlama

Desteği 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   Reklam tanıtım ve pazarlama

Desteği 2

 

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

1 yaşını doldurmuş şirketlerin

yurt dışına yönelik yabancı dilde yapılan EK listede yer alan reklam,tanıtım ve pazarlama faaliyetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 yaşını doldurmuş şirketlerin

yurt dışına yönelik hizmetlerinin ve hizmet alanlarının genel amaçlı tanıtılmasına ilişkin  EK listede yer alan reklam,tanıtım ve pazarlama faaliyetleri

 

Her bir yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık platformunun yabancı dilde yurt dışına yönelik reklam tanıtım ve pazarlama faaliyetleri  (EK Pazarlama Listesine bakınız.)

 

 

 

 

 

 

Şirketin yurt dışına yönelik hizmetlerinin ve hizmet alanlarının genel amaçlı tanıtılmasına ilişkin  EK listede yer alan reklam,tanıtım ve pazarlama faaliyetleri

·         (EK Pazarlama Listesine bakınız.)

Her bir yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık platformu başına  %70 oranında

maksimum

yıllık 9.600.000 TL limitinde. Max 5+5 yıl

 

Her bir şirket başına  %70 oranında

maksimum

yıllık 3.600.000 TL limitinde.

Max 5+5 yıl

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

12.   Ürün yerleştirme desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBT: İlk ödemeden itibaren 6 ay

Şirketlerin ürün ve hizmetlerinin tanıtılmasına yönelik yurt dışında gösterime sunulan film,dizi,belgesel, animasyon,format ve dijital oyunlarda hizmet ürünlerin yerleştirilmesine ilişkin giderler ·         Hizmet ürününüzün yurt dışı projelerin içerisine yerleştirilmesine ilişkin prodüksiyon+ürün yerleştirme tanıtım giderleri Her bir yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık platformu başına  %60 oranında

maksimum

yıllık 4.800.000 TL limitinde. Max 5+5 yıl

13.   Danışmanlık Desteği

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlayacak Bakanlıkça uygun görülen konularda firma/kuruluş/üniversitelerden alınacak danışmanlık giderleri

 

SBT: Faaliyet bitiş tarihinden itibaren 6 ay

·         Bakanlıkça uygun görülen danışmanlık konularına bakınız. %60 oranında

maksimum

yıllık 3.600.000 TL limitinde. Max 5+5 yıl

14.   Komisyon desteği 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

 

15.   Komisyon desteği 2

 

 

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Her bir yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına ilişkin komisyon giderleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Her bir yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına ilişkin komisyon giderleri

 

·         dijital platformlara ödenen komisyon giderleri

 

 

 

 

 

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

 

 

 

·         genel komisyon giderleri

 

Her bir yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık platformu başına  %70 oranında

maksimum

yıllık 3.600.000 TL limitinde. Max 5+5 yıl

 

Her bir şirket başına  %60 oranında

maksimum

yıllık 3.600.000 TL limitinde

 

Max 5+5 yıl

16.   Yurt dışı ihale Desteği

 

 

 

 

Ön onaya tabidir.

 

SBT: Kapsama alındığı tarihten itibaren 6 ay

Yurt dışı kuruluş veya kamu kurumlarının hizmet ihalelelerini üstlenme durumunda proje geliri üzerinden ekstra destek hakkedişi ·          Sözleşme bedeli 24M TL kadar olan projeler için

·          Sözleşme bedeli 24M TL-60 M TL arası olan projeler için

·          Sözleşme bedeli 60M TL-120 M TL arası olan projeler için

·          Sözleşme bedeli 120 M TL üzerindeki projeler için

 

·         %20

 

·         %15

 

·         %10

 

·         7,5

 

12 Milyon TL limitinde.

 

Max 5+5 yıl

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

17.   Yıldız Teknoloji Ofisi Desteği

 

Şirketlerin orta-yüksek teknoloji ürünlerinin pazarlanması amacıyla açılacak ofis giderleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBT: Kapsama alındığı tarihten itibaren 6 ay

1.       Kurulumuna ilişkin mali ve hukuki danışmanlık giderleri

2.       Birim kiralama,kullanım,komisyon, hizmet ve birime yönelik temel kurulum, dekorasyon ve teknik donanım giderleri

3.       Eğitim ve danışmanlık

4.       Mali müşavirlik muhasebe

5.       Barındırma,sunucu vs giderler

6.       max 2  personel istihdamı

 

%70

Yıllık 2.400.000 TL’ye kadar

 

Max 5+5 yıl

 

Max.20 birim.

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

Ön onaya tabidir.

18.   Yurt dışı yüksek katma değerli Bilişim Yüklenici Proje Desteği

 

 

 

 

Ön onaya tabidir.

 

 

SBT: Gerçekleşme raporlarının Genel Müdürlük onay itibaren 6 ay.

Şirket, kurum veya kamu kurumlarının yüksek katma değerli projelerini üstlenmeye yönelik belirtilen giderler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Makine,ekipman,donanım,yazılım alım veya kiralama giderleri

·         Eğitim,danışmanlık ve yazılımcı sertifikasyonu giderleri

·         Hizmet/yazılım sertifikasyonu ile test analiz ve ürün doğrulama giderleri

·         Patent,tasarım,faydalı model,fikri mülkiyet hakkına yönelik tescil giderleri

·         Kurulum ve bakım için personellerin 5 defa konaklama ve seyahat giderleri

·         Aynı anda 2 proje personeli istihdam giderleri

 

 

 

Proje max 2 yıl %60 2.400.000 TL’ye kadar.

 

 

Proje gelir tutarı ilave her 12 M TL için ilave 2.400.000 TL +2’şer personel daha eklenerek yükselir.

 

Nihai destek tutarı en max %60 24.000.000 TL.

 

Yerli makine teçhizat yazılımlarda %70

 

 

Max 5+5 yıl

 

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%20

19.   Veri Merkezi Desteği

Ön onaya tabidir.

 

 

SBT: Gerçekleşme raporlarının Genel Müdürlük onay itibaren 6 ay.

Veri merkezi hizmet gelirleri en az %20’si yurt dışı olan asgari şartları sağlayan veri merkezi işletmecisi  şirketlere yönelik

 

 

 

·         Yurt dışına yönelik reklam-tanıtım-pazarlama faaliyetleri

·         İnternet altyapı kurulum  ve kiralanması

·         Donanım ve yazılım satın alma/kiralama

·         Eğitim-danışmanlık

·         Hizmet/yazılım sertifikasyonu ile test analiz giderleri

·         Aynı anda en fazla 4  personel istihdam giderleri

 

Max 2 yıl proje süresince nihai destek tutarı%60 24.000.000 TL.

Yerli makine teçhizat yazılımlarda %70

Max 5+5 yıl

 

20.   Yurt dışı kongre,fuar,konferans,seminer bireysel/milli katılım desteği

 

 

 

 

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

 

 

SBT: Faaliyet bitişinden itibaren 6 ay

Yurt dışında gerçekleşen fiziki ve veya sanal Bakanlıkça uygun görülen yurt dışı kongre,fuar,konferans,seminerlere katılım giderleri

 

 

 

·         Bireysel katılım

·         Tanıtım

·         Ulaşım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik listede yer almıyorsa en geç 1 ay önce listeye ekleme talebinde bulunulmalıdır.

Her bir etkinlik  başına  %60 (milli %70) oranında

maksimum

300.000 TL limitinde.

 

Prestijli fuarlar için %60

(milli %70) oranında

maksimum

600.000 TL limitinde. (1 yılda max 3 prestijli etkinlik)

 

Max 5+5 yıl

21.   Yurt içi kongre,fuar,konferans,seminer bireysel katılım desteği

 

 

SBT: Faaliyet bitişinden itibaren 6 ay

 Yurt içinde gerçekleşen fiziki ve veya sanal Bakanlıkça uygun görülen yurt içi kongre,fuar,konferans,seminerlere katılım giderleri

 

Etkinlik listede yer almıyorsa en geç 1 ay önce listeye ekleme talebinde bulunulmalıdır.

·         Alan ve stant kirası

·         Tasarım ve dekorasyon giderleri

·         Fuar sözleşmesinde yer alan kayıt,ısıtma,elektrik su,temizlik,internet,güvenlik vb. diğer zorunlu giderler

·         Sanal etkinlik katılım giderleri

Her bir etkinlik  başına  %60 oranında

maksimum

180.000 TL limitinde.

 

Max 5+5 yıl

22.   Yurt dışında yerleşik şirket ve marka/oyun/yazılım/aracılık platformu satın almaya yönelik danışmanlık desteği

SBT: Faaliyet bitişinden itibaren 6 ay

Yurt dışında yerleşik şirket ve marka/oyun/yazılım/aracılık platformu satın alma işlemleri için mali hukuki danışmanlık giderlerinin desteklenmesi ·         Mali danışmanlık giderleri

·         Hukuki danışmanlık giderleri

 

%60 oranında

maksimum

yıllık 3.000.000 TL limitinde. Max 5+5 yıl