FİZİKİ İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen şirketler ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri,

Yararlanıcı: Şirketler/işbirliği kuruluşları/üretici imalatçı kuruluşları/yurt dışı ve yurt içi fuar organizatörlerini,

Birim: Yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis/paylaşımlı ofis, sergi/teşhir salonu, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk/stand ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsayı,

Pazara giriş belgeleri: Akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınan ve bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgelerini/sertifikalarını; insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; ihraç ürünlerine ilişkin laboratuvar analizlerini ve/veya test/analiz raporlarını,

CIRR (Commercial Interest Reference Rates/Referans ticari faiz oranları): Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) düzenlemesi kapsamında uygulanan minimum faiz oranını,

Çok kanallı zincir mağazalar: Müşteri-marka-perakende kanalı etkileşimini sağlamak üzere, fiziksel perakende mağazası, dijital ağ, cihaz, platformlar ile birden fazla temas noktası üzerinden müşteriye ulaşan, gıda dışı sektörlerde faaliyet gösteren, aynı tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; yurt içinde en az 100 fiziksel perakende mağazası bulunan perakende satış noktalarını,

Yurt dışı fuar bireysel katılım: Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara doğrudan katılımları,

Yurt dışı milli katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Türk firmalarının Bakanlık tarafından görevlendirilen yurt dışı fuar organizatörü koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımları,

Yurt dışı prestijli fuar: Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen ve uluslararası düzeyde sektöründe önde gelen fuarları,

Yurt dışı fuar desteğe esas tutarı: Yurt dışı fuarlar kapsamında Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenerek ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak yurt dışı fuar katılımcısına metrekare bazında ödenecek bedeli,

Yurt dışı fuar katılımcısı: Bu Karar kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı kuruluşunu,

Yurt içi fuar: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından adlarına yurt içinde fuar düzenleme yetkisi verilen yurt içi fuar organizatörleri tarafından düzenlenen ve Bakanlıkça belirlenen şartları haiz uluslararası yurt içi fuarları,

Yurt içi fuar katılımcısı: Bu Karar kapsamında Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) desteklenen yurt içi fuarlara katılım sağlayan ihracatçı birliğine üye şirketleri,

Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi: Şirketlerin yurt dışında yerleşik küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmasını sağlayacak mahiyetteki projeyi,

Tasarımcı: Tasarım ile ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş Türk tasarımcıları,

Tasarımcı şirketi: 6102 sayılı Kanunun 124 üncü maddesine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri,

Tasarım ofisi: 6102 sayılı Kanunun 124 üncü maddesine göre kurulmuş, sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan, tasarımcının ortak olduğu ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri,

Tasarım ve ürün geliştirme projesi: Şirketlerin ihracat potansiyellerini artıracak yüksek katma değerli ürünleri geliştirebilmeleri için gerekli tasarım altyapısının kurulması veya geliştirilmesi amacıyla moda/endüstriyel tasarım alanında yürütecekleri projeyi tanımlar.

DESTEK ADI DESTEK KONUSU DESTEK ORANI  HEDEF ÜLKE OLMASI HALİNDE DESTEK ORANI HEDEF ÜLKE VE SEKTÖR OLMASI HALİNDE DESTEK ORANI ÜST LİMİT PERYODU DESTEK ÜST LİMİTİ DESTEK SÜRESİ /PROJE/FAALİYET SINIRLAMASI
BELGE/

SERTİFİKA/

TEST ANALİZ DESTEĞİ

Yurt dışı pazara giriş belgeleri,ruhsatlandırma
ve kayıt İşlemleri masrafları
50,00% 70,00% 75,00% HER YIL ₺4 M Süre sınırlaması yoktur.
MARKA DESTEĞİ Yurt içinde tescilli markaların yurt dışı tescil ve korunma masrafları 50,00% 70,00% 75,00% HER YIL ₺750 B 4 yıl
PAZARA GİRİŞ PROJE HAZIRLAMA DESTEĞİ  Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı;
hedef pazar
finansman ve fiyatlandırma stratejisi
pazarlama ve kanal stratejisi
aksiyon planı ve bütçelendirilmesine ilişkin proje danışmanlık ve rapor masrafları
50,00% 70,00% 75,00% PROJE BAŞINA ₺200 B 2 Proje
YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMA DESTEĞİ Yurt dışı pazar araştırma amaçlı ulaşım ve konaklama masrafları 50,00% 70,00% 75,00% HER SEYAHAT ₺100 B 5 Seyahat/Yıl
Toplam 20 seyahat
YURT DIŞI FUAR DESTEĞİ Yurt dışında düzenlenen fuar organizasyonlarına katılım masrafları 50,00% 70,00% 75,00% HER FUAR
GENEL
₺150 B 10 Fuar/Yıl
Aynı fuar/Toplam 10 Kez
HER FUAR
SEKTÖREL
₺250 B
HER FUAR
PRESTİJLİ
₺750 B 2 Fuar/Yıl
YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ Yurt içinde düzenlenen fuar organizasyonlarına yer kirası ve stant masrafları 50,00% HER FUAR ₺80 B 3 Fuar/Yıl
YURT DIŞI ŞİRKET/MARKA SATIN ALMA DESTEĞİ Yurt dışında yerleşik şirket veya marka satın almaya yönelik mali ve hukuki danışmanlık masrafları 50,00% 70,00% 75,00% HER YIL
ŞİRKET
₺3 M Süre sınırlaması yoktur.
HER YIL
İLERİ TEKNOLOJİ Ş.
₺7.5 M Süre sınırlaması yoktur.
Yurt dışında yerleşik şirket veya marka satın almaya yönelik kredi faiz giderleri HER YIL
İLERİ TEKNOLOJİ Ş.
₺45 M TL KREDİ/5 BAZ PUAN
DÖVİZ KREDİ/2 PUAN
5 Yıl
HER YIL
YABANCI MARKA
₺30 M
KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ KTZ Projesi kapsamında makine/ekipman/yazılım/donanım satın alma ile eğitim/danışmanlık/sertifika/test analiz/ürün doğrulama masrafları 50,00% 70,00% 75,00% 1 PROJE ₺15 M 2 Yıl
KTZ şirketlerinin yurt dışı depo kira veya depolama hizmet masrafları 50,00% 70,00% 75,00% HER YIL ₺4 M 4 YIL/ÜLKE
EN FAZLA 25 DEPO
YURT DIŞI KİRA DESTEĞİ Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerin(mağaza,depo,ofis/paylaşımlı ofis/sergi/teşhir salonu/ürün teşhir serası/tarlası, reyon,raf, dekorasyonlu köşe/kiosk/stand ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa) kira masrafları  ile paylaşımlı ofis üyelik masrafları 50,00% 70,00% 75,00% BİRİM/HER YIL ₺2 M 4 YIL/ÜLKE
EN FAZLA 25 BİRİM
YURT DIŞI TANITIM DESTEĞİ Yurt dışı birimi olan şirketlerin biriminin olduğu ülkelerde tanıtım ve pazarlama masrafları 50,00% 70,00% 75,00% HER YIL/ÜLKE ₺2.5 M 4 YIL
Yurt dışı birimi olan şirketlerin biriminin olmadığı ülkelerde  tanıtım ve pazarlama masrafları HER YIL ₺2.5 M
Yurt dışı birimi hiç olmayan şirketlerin yurt dışı tanıtım ve pazarlama masrafları HER YIL ₺4 M
TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJE DESTEĞİ Proje kapsamında tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı  ile makine,ekipman,alet,teçhizat,malzeme, yazılım satın alma ve internet sitesi üyeliğine ilişkin masraflar 50,00% PROJE BAŞINA ₺5 M 3 YIL(BAŞARILI İSE +2 YIL)

BAZI SEKTÖR/KURULUŞLARA ÖZEL İHRACAT DESTEKLERİ

ÇOK KANALLI ZİNCİR MARKA MAĞAZA DESTEĞİ  Yurt dışı marka tescil/yenileme ve koruma giderleri 50,00% 70,00% 75,00% HER YIL ₺750 B Süre sınırlaması yoktur.
Pazar araştırma çalışması ve rapor giderleri HER YIL ₺2 M Süre sınırlaması yoktur.
Tanıtım giderleri HER YIL/ÜLKE ₺9 M 5 Yıl
Kira giderleri HER YIL/BİRİM ₺2 M 5 Yıl/Birim
Temel kurulum/konsept/mimari/dekorasyon giderleri HER BİRİM ₺3 M Süre sınırlaması yoktur.
Franchise giderleri HER BİRİM ₺2 M 2 Yıl/Birim
Max 20 M TL
TASARIMCI ŞİRKET VE TASARIMCI OFİS DESTEĞİ Tasarımcı şirket ve ofislerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla
*marka,patent,faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ve marka tescili/yenilenme/koruma giderleri
*yurt dışı birim kira, temel kurulum, dekorasyon, konsept mimari çalışmaları birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi resim harç giderleri
*istihdam giderleri
*danışmanlık giderleri
*fuar giderleri
*tanıtım giderleri
50,00% 70,00% 75,00% HER YIL ₺5 M 4 YIL
GEMİ YAT SEKTÖRÜ TASARIM DESTEĞİ Gemi ve yat sektöründeki şirketlerin satın alacağı tasarım hizmetlerine ilişkin giderler 50,00% HER YIL ₺3 M 5 YIL
EXIMBANK KREDİ FAİZ ORANI İLE CIRR ORAN FARKI DESTEĞİ Mal ihracatı alıcı kredilerinde eximbank faiz oranı ile CIRR farkından oluşan faiz masrafları 100,00% HER KREDİ Limit yoktur. Süre sınırlaması yoktur.
EXIMBANK KREDİ SİGORTA TAZMİN DESTEĞİ İhracat kredi sigortasında EXIMBANK reasüresinden kaynaklı yıllık zararın %60’ın üzerine çıkması halinde EXIMBANK payına düşen tazminat masrafları 100,00% HER YIL ₺20 M Süre sınırlaması yoktur
İhracat kredi sigortasında EXIMBANK reasürör bulamaması veya reasüre edilen tutar yetersiz kalması halinde EXIMBANK payına düşen tazminat masrafları 50,00% HER YIL ₺100 M Süre sınırlaması yoktur

TARIMSAL ÜRÜNLERE YÖNELİK İHRACAT DESTEKLERİ

Ülkemiz menşeli tarım ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla katma değeri yüksek, istihdam artırıcı özelliğe sahip, uzun vadede yüksek potansiyel arz eden ve tüketiciye yönelik muhtelif işlenmiş tarım ürünlerinin ihracatı, birim miktar bazında ve azami ödeme oranları çerçevesinde desteklenmektedir.

Destekler için ihracatçı firmalara nakit ödeme yapılmamakta, söz konusu yardımlar vergiler, vergi cezaları, SGK primleri, ihracata yönelik olarak kamu bankaları ile Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ’den kullanılan kredilerin faiz giderleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin mahsup yoluyla sağlanmaktadır.

İhracatçı veya imalatçı/ihracatçı firmalar, Karar kapsamı ürünlerin fiili ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde başvuru yapabilmektedir. Bununla birlikte, ihracat iadesine konu muhtelif ürünlerin sözleşmeli tarım kapsamında temin edilmesi durumunda üreticiler de destekten faydalanmaktadır. Sözleşmeli üretim kapsamındaki ihracata sağlanan destek artışının yarısı ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına eklenmekte iken, diğer yarısı doğrudan üreticilere nakit olarak ödenmektedir.

Aşağıdaki tabloda yer alan ürünlerin ihracatında, yine tabloda belirtilen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak, ihracat iadesi yardımı sağlanır.

SIRA NOMADDE ADIARMONİZE GTİPİHRACAT İADE MİKTARIMİKTAR BARAJIAZAMİ ÖDEME ORANI
1Kümes hayvanları etleri (sakatatlar hariç)02.07 (0207.13.91,99; 0207.14.91,99; 0207.26.91,99; 0207.27.91,99; 0207.43; 0207.44.91,99; 0207.45.93,95,99; 0207.53; 0207.54,91,99; 0207.55.93,95,99; 0207.60.91,99 hariç)430 TL/Ton0.410.14
2Yumurta0407.0040 TL/1000 Adet0.650.1
3Bal0409.00160 TL/Ton0.20.02
4Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar0603.11,12,13,14,15,19475 TL/Ton0.450.09
5Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş)07.10 (0710.10 hariç)180 TL/Ton0.450.1
6Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış)07.12(0712.90.11 hariç)800 TL/Ton0.40.1
7Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş)08.11175 TL/Ton0.450.06
8Zeytinyağı15.0920 TL/Ton10.02
9Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler1601.00.99; 1602.31,32550 TL/Ton0.50.13
10Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar 16.04550 TL/Ton10.05
11Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları 18.06270 TL/Ton0.480.05
12Makarnalar 19.02150 TL/Ton0.320.09
13Bisküviler, gofretler, kekler1905.31,32; 1905.90.45; 1905.90.70.00.19 (sadece kekler)270 TL/Ton0.180.07
14Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.08 (2008.11; 2008.19.12;
2008.19.13.00.11;
2008.19.19.00.14, 39, 49;
2008.19.92;
2008.19.93.00.11;
2008.19.95.00.14, 39, 49;
2008.19.99.00.19 hariç)
185 TL/Ton10.08
15Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları20.07 (2007.99.20;
2007.99.97.00.18 hariç)
140 TL/Ton0.350.05
16Meyve suları ve sebze suları, meyve nektarları 20.09360 TL/Ton0.150.01