SPOR TURİZMİ HİZMET İHRACATINA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

  • Spor turizmi desteklerinden konaklama tesisi ve seyahat acentesi olarak faaliyet gösteren kollektif, komandit, anonim,limited ve kooperatif şirketler faydalanabilir.
  • Konaklama Tesisi: İlgili kamu kurum izin ve denetimindeki konaklama tesislerini tanımlar.
  • Seyahat Acentesi: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından yetkilendirilmiş A grubu seyahat acentesini tanımlar.

Temel Bilgi Belgeler

1. İncelemeci Kuruluşu muhatap dilekçe
2. Şirketlerde kuruluşu ve son sermaye yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (Güncel sermaye paylaşımını gösteren ticaret sicili gazetesinin ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil Memurluğundan alınan yazı veya pay cetveli)
3. İmza sirküleri
4. Taahhütname (EK-1A)
5. Beyanname (EK-1B)
6. Hizmet İhracatçıları Birliği üyeliğine ilişkin belge
7. En az 1 (bir) yabancı dilde kurumsal internet sitesine dair görsel
8. Spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren seyahat acentelerinin TÜRSAB Spor Turizmi İhtisas Başkanlığı’na üyeliklerini gösteren belge

Verilecek Destekler

SPOR TURİZMİ HİZMET İHRACATI DESTEKLERİ
DESTEK ADI KAPSAM KONU LİMİT VE ORAN
1.       Reklam tanıtım ve pazarlama

Desteği

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayına tabi belgelere ilişkin faaliyetler gerçekleştirilmeden en az 7 (yedi) gün önce Ataşeliği’e bildirim yapılır. Sadece özel tanıtım için ön onay zorunludur.

Yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilen ve “Desteklenen Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri Listesi (EK-3)” nde yer alan faaliyetlere yönelik giderler

 

 

 

Şirketin yurt dışına yönelik hizmetlerinin ve hizmet alanlarının genel amaçlı tanıtılmasına ilişkin  EK listede yer alan reklam,tanıtım ve pazarlama faaliyetleri

 

Her bir şirket başına  %60 oranında

maksimum

yıllık 1.200.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl.

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

Portala üye ise +%10

 

 

 

 

 

2.       Yurt dışı etkinlik bireysel/milli katılım desteği

 

 

 

SBT: Faaliyet bitişinden itibaren 6 ay

Spor turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların yurt dışında düzenlenen ve “Desteklenen Yurt Dışı Etkinlikler Listesi (EK-13D)” nde yer alan etkinliklere bireysel veya milli katılımlarına yönelik giderleri

 

 

·         Bireysel katılım alan kirası

·         Stant giderleri

·         2 kişi ulaşım ekonomi sınıfı gidiş-dönüş

·         Sanal ise katılım ve kayıt ücretleri

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

Etkinlik listede yer almıyorsa en geç 1 ay önce listeye ekleme talebinde bulunulmalıdır.

Her bir etkinlik  başına  %60 oranında

maksimum

300.000 TL limitinde.

 

Prestijli %60 oranında

maksimum

600.000 TL limitinde. (1 yılda max 3 prestijli etkinlik)

 

3.       Yurt içi kongre,fuar,konferans,seminer bireysel katılım desteği

SBT: Faaliyet bitiş tarihinden itibaren 6 ay

Spor turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt içinde düzenlenen ve “Desteklenen Yurt İçi Etkinlikler Listesi (EK-15B)” nde yer alan etkinliklere bireysel katılımlarına yönelik katılım giderleri ·         Nakliye, kayıt ücretleri ve stant harcamaları

 

 

 

 

 

 

Etkinlik listede yer almıyorsa en geç 1 ay önce listeye ekleme talebinde bulunulmalıdır.

Her bir etkinlik  başına  %60 oranında

maksimum

300.000 TL limitinde.

 

4.       Ürün yerleştirme desteği

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi belgesel dizi animasyon format ve dijital oyunların arasına yerleştirme giderleri ·         Ürün yerleştirme giderleri Her bir şirket başına  %50 oranında

maksimum

yıllık  600.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl.

 

Ön onaya tabidir.

 

 

 

5.       Acente komisyon desteği

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

 

Ülkemize lisanslı sporcu veya spor takımı/kafilesi getirilmesine yönelik acente faaliyetleri ·         Komisyon ödemeleri

 

 

Her bir şirket başına  %60 oranında

maksimum

yıllık  1.200.000 TL limitinde.

Max 5 yıl.