FUARCILIK HİZMET İHRACATINA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Ürün veya hizmetlerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için fiziki ve veya sanal organizasyonlarda fuarcılık hizmeti veren şirketler faydalanabilir.

a) Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olması

b) İlk destek başvuru tarihinden önceki son 2 (iki) yıl içinde her bir yıla ilişkin ticari faaliyet gelirlerinin en az %51’ini fuarcılık hizmet gelirlerinden elde etmesi

c) Ticaret odalarına 82.30.02 (ana faaliyet/NACE) meslek koduyla kayıtlı olması

ç) Türkçe ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 2 (iki) dilde hazırlanmış güncel internet sitesine sahip olması

d) Türkiye’de fiziksel ofis sahibi olması

e) TOBB Fuar Düzenleme Yetki Belgeli olması

f) Son takvim yılında; yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranı en az %10 veya yabancı katılımcıya tahsis edilen net metrekare stant alanı büyüklüğünün toplam alanın en az %10’u olan 1 (bir) uluslararası fuar düzenlemiş olması

Temel Bilgi Belgeler

1. İncelemeci kuruluşu muhatap dilekçe
2. Şirketlerde kuruluşu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
3. İmza sirküleri
4. Taahhütname (EK-2A)*
5. Beyanname (EK-2B)*
6. Hizmet İhracatçıları Birliği üyeliğine ilişkin belge
7. Son 2 (iki) yıl içinde her bir yıla ilişkin şirket gelirlerinin faaliyet alanına göre dağılımını gösteren Yeminli Mali Müşavir onaylı belge (ticari faaliyet gelirlerinin her bir yıl için en az %51’inin fuarcılık hizmet gelirlerinden elde edildiğini gösterir şekilde)
8. Ticaret Odasından alınan meslek (ana faaliyet/NACE) kodunu gösterir belge
9. Güncel internet sitesi URL’sinin görülebileceği ekran görüntüleri
10. Fiziksel ofise ilişkin tapu/kira sözleşmesi
11. TOBB Fuar Düzenleme Yetki Belgesi
12. Yararlanıcı kriterlerindeki katılımcı oranlarına ilişkin şartların sağlandığını tevsik eder belge (Fuar katılımının yabancı katılım olarak değerlendirilmesi için katılımcının yurt dışında yerleşik olması zorunludur.)

Verilecek Destekler

FUARCILIK SEKTÖRÜ HİZMET İHRACATI DESTEKLERİ
DESTEK ADI KAPSAM KONU LİMİT VE ORAN
1.       Yurt dışı ürün/hizmet/

marka/patent/

fikri mülkiyet hakkı tescil ve koruma desteği

 

 

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Yurt içinde tescilli ürün/marka/hizmet/patent/fikri mülkiyet haklarınızın yurt dışında tescil,akreditasyon, yenilenme ve korunması

 

 

·         Marka/patent/tescil bürosu hizmet giderleri

·         Araştırma ve incelemeye yönelik zorunlu giderler

·         Tescil ve korunmasına ilişkin hukuki giderler

 

%50 oranında

maksimum

yıllık 600.000 TL limitinde.

(Korunma %50 yıllık 100.000 TL limitinde)

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

2.       Belgelendirme desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

SBT: Faaliyet bitiş (belge) tarihinden itibaren 6 ay

Bakanlık tarafından belirlenen  belge/sertifika/akreditasyon ile bunlara ait test işlemlerine ilişkin giderler

 

 

·         Alım ve yenileme giderleri

·         Müracaat,doküman inceleme giderleri

·         Tetkik giderleri

·         Belge kullanım ücretleri

·         Zorunlu kayıt ücretleri

·         Gözetim giderleri

·         Yenileme giderleri

·         Test analiz giderleri

 

%50 oranında

maksimum

yıllık 1.800.000 TL limitinde.

 

 

3.       Yurt dışı birim desteği

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Şirketlerin yurt dışı birimlerinin açılması ve işletilmesine ilişkin giderler ·         Paylaşımlı ofis veya bireysel ofis brüt kira

·         Komisyon

·         Belgelendirme

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

% 50 oranında

maksimum

yıllık birim başına 720.000 TL limitinde.

Max.5 birim.

Her ülkede  5’er yıl

4.       Reklam tanıtım ve pazarlama

Desteği

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

 

Hizmet sektörü etkinlikleri veya münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik faaliyetler kapsamında yurt yönelik reklam,tanıtım ve pazarlama faaliyetleri

 

 

 

Şirketin yurt dışına yönelik hizmetlerinin ve hizmet alanlarının genel amaçlı tanıtılmasına ilişkin  EK listede yer alan reklam,tanıtım ve pazarlama faaliyetleri

(EK Pazarlama Listesine bakınız.)

Her bir şirket başına  %50 oranında

maksimum

yıllık 1.800.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl.

 

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

5.       Yurt dışı kongre,fuar,konferans,seminer bireysel/milli katılım desteği

 

 

 

SBT: Faaliyet bitişinden itibaren 6 ay

Yurt dışında gerçekleşen hizmet sektörü etkinliklerine ve münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik Bakanlıkça uygun görülen yurt dışı kongre,fuar,konferans,seminerlere katılım giderleri

 

 

 

·         Bireysel katılım alan kirası

·         Stant giderleri

·         2 kişi ulaşım ekonomi sınfıı gidiş-dönüş

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

Etkinlik listede yer almıyorsa en geç 1 ay önce listeye ekleme talebinde bulunulmalıdır.

Her bir etkinlik  başına  %50 oranında

maksimum

300.000 TL limitinde.

 

 

6.       Fuar alanı yapım desteği

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Uluslararası fuar düzenlenmesi global katılımı artırmak üzere yurt içinde gerçekleştirecekleri fuar alanı yapımı, alan büyütülmesi, restorasyonu ve revize edilmesi gibi faaliyetler için kredi faiz giderleri ·         TL cinsinden kredi ise

·         Döviz-döviz endeksli kredi ise

·         %40 oranında

·         %20 oranında

Kredi başına 8.400.000 TL’ye kadar max 5 yıl.

 

Ön onaya tabidir.

7.       Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuar organizasyon desteği

 

 

SBT: Faaliyet bitişinden itibaren 6 ay

Yurt içinde gerçekleşen hizmet sektörü etkinliklerine ve münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik Bakanlıkça uygun görülen  fuarlara global katılımcıların artırılmasına yönelik belirtilen giderler

 

·         Teknik giderler

·         Gösteri, seminer, basın toplantısı, duyuru

·         Tercümanlık

·         Tanıtım

%50 oranında

maksimum

fuar başına 600.000 TL limitinde.

 

 

Ön onaya tabidir.

8.       Yurt dışı fuar organizasyon desteği

 

SBT: Faaliyet bitişinden itibaren 6 ay

Yurt dışında gerçekleşen hizmet sektörü etkinliklerine ve münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik Bakanlıkça uygun görülen  fuar öncesi ve sırasındaki organizasyon giderleri

 

·         Teknik giderler

·         Gösteri, seminer, basın toplantısı, duyuru

·         Tercümanlık

Tanıtım

%50 oranında

maksimum

fuar başına 900.000 TL limitinde.

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

Ön onaya tabidir.

9.       Ürün yerleştirme desteği

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderlerinin desteklenmesi ·         Ürün yerleştirme giderleri

(Yurt dışında gösterim)

%50 oranında

maksimum

yıllık  600.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl.