TURQUALITY VE MARKALAŞMAYA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamalar, uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.

Şirketler, marka destek programı ile TURQUALITY® destek programı kapsamında desteklenmektedir.

Marka/Turquality Programına müracaat etmek isteyen şirketlere ait markaların belirli ön koşulları sağlaması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan şirketler, Marka destek programı veyaTURQUALITY® destek programı kapsamına alınır. Şirketlerin kapsama alınma başvurusu sırasında marka gücü ve kurumsal yetkinlik düzeyleri ölçülür.

Marka destek programı kapsamına alınan şirketlerin yararlanabileceği destekler;

DESTEK ADI DESTEK ORANI  HEDEF ÜLKE OLMASI HALİNDE DESTEK ORANI HEDEF ÜLKE VE SEKTÖR OLMASI HALİNDE DESTEK ORANI DESTEK SÜRESİ /PROJE/FAALİYET SINIRLAMASI
Patent,Faydalı Model,Endüstriyel Tasarım Tescili Desteği 50,00% 70,00% 75,00% 4 YIL
Pazara Giriş Belgeleri Desteği
Ruhsatlandırma Desteği
İstihdam Desteği
Danışmanlık Desteği
Gelişim Yol Haritası Danışmanlık Desteği
Yurt Dışı Marka Tescil/Yenileme/Koruma Desteği
Pazar Araştırma Çalışmaları ve Rapor Desteği
Klinik Test İşlemleri Desteği
Tanıtım Desteği
Fuar Desteği
Depolama Hizmeti Desteği
Birim Kira Desteği
Temel Kurulum/Konsept Mimari Desteği
Franchise Desteği

TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin yararlanabileceği destekler;

DESTEK ADI DESTEK ORANI  HEDEF ÜLKE OLMASI HALİNDE DESTEK ORANI HEDEF ÜLKE VE SEKTÖR OLMASI HALİNDE DESTEK ORANI DESTEK SÜRESİ /PROJE/FAALİYET SINIRLAMASI
Patent,Faydalı Model,Endüstriyel Tasarım Tescili Desteği 50,00% 70,00% 75,00% HER HEDEF ÜLKEDE 5’ER YIL
NOT: Kurumsal altyapı ve istihdam giderleri sadece ilk 5 yıl desteklenir.
Pazara Giriş Belgeleri Desteği
Ruhsatlandırma Desteği
İstihdam Desteği
Danışmanlık Desteği
Gelişim Yol Haritası Danışmanlık Desteği
Yurt Dışı Marka Tescil/Yenileme/Koruma Desteği
Pazar Araştırma Çalışmaları ve Rapor Desteği
Klinik Test İşlemleri Desteği
Tanıtım Desteği
Fuar Desteği
Depolama Hizmeti Desteği
Birim Kira Desteği
Temel Kurulum/Konsept Mimari Desteği
Franchise Desteği

Marka destek programı kapsamında desteklenen şirketlerin/markaların, destek süresi içinde veya bitiminde TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmaları halinde, bu şirketler/markalar ikinci fıkra kapsamında belirtilen desteklerden Marka Destek Programı kapsamında desteklendikleri toplam süre mahsup edilmek suretiyle yararlanır.

TURQUALITY®/marka destek programına alınan ve bu madde kapsamında desteklenen şirketler/markalar destek süreleri boyunca diğer ihracata yönelik desteklerden yararlandırılmazlar.

Program kapsamına girdikten sonra çoğunluk hisselerinin (%50’den fazlası) satılması halinde, TURQUALITY®/marka destek programı çerçevesinde desteklenen markanın, program kapsamındaki kurumsallaşmaya yönelik projeleri ile hedef pazarlarda markalaşmaya yönelik faaliyetlerinin sürdürüleceğine ilişkin devir alan şirket tarafından devir işlemini müteakip en geç 2 ay içerisinde bir taahhütname verilir. Bakanlığın aksi yöndeki tespiti veya söz konusu taahhütnamenin süresi içerisinde verilmemesi halinde ilgili marka destek programı kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış başvuruları reddedilir.

Usulsüzlüğe sebep haller hariç olmak üzere, Bakanlık tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamından çıkarılan veya kendi talepleri ile destek programı kapsamından çıkan firmalar, kapsamdan çıktıkları/çıkarıldıkları tarihten itibaren en az 2 yıl sonra TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmak üzere başvuru yapabilirler.

Satın alınan yabancı markalar desteklenmez