YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ GETİREN EĞİTİM TURİZMİ HİZMET İHRACATINA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Yükseköğretim kurumları ile özel öğretim kurumları desteklerden faydalanabilir.

Yükseköğretim kurumu: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda sayılan

Türkiye’de yerleşik üniversiteler

Yüksek teknoloji enstitüleri

Vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarını,

Özel öğretim kurumu: 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet yürüten Türkiye’de yerleşik kurumları,

Çeşitli Kurslar

Uzaktan Öğretim Yapan Kuruluşlar

Okul öncesi –İlköğretim –Liseler

Yabancı Okullar

Milletlerarası Okullar

Temel Bilgi Belgeler

1. İncelemeci kuruluşu muhatap dilekçe
2. Yararlanıcının kuruluşunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi/uygun nitelikte belge (Yükseköğretim kurumları için kuruluş kararına ilişkin Resmi Gazete sunulabilir.)
3. Özel öğretim kurumları için kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
4. Yararlanıcının güncel sermaye yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (Güncel sermaye yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil Memurluğundan alınan yazı veya pay cetveli sunulabilir.)/uygun nitelikte belge
5. İmza sirküleri (Devlete ait eğitim kurumları imza sirküleri yerine eğitim kurumunu temsile yetkili olan kişi ya da kişilerin imza örneklerini içeren imza beyannamesi sunabilir.)
6. Taahhütname (EK-2A)
7. Beyanname (EK-2B)
8. Hizmet İhracatçıları Birliği üyeliğine ilişkin belge (Devlete ait eğitim kurumları hariç)

Verilecek Destekler

 

EĞİTİM SEKTÖRÜ HİZMET İHRACATI DESTEKLERİ
DESTEK ADI KAPSAM KONU LİMİT VE ORAN
1.       Yurt dışı ürün/hizmet/

marka/patent/

fikri mülkiyet hakkı tescil ve koruma desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖK+ÖÖK

Yurt içinde tescilli ürün/marka/hizmet/patent/fikri mülkiyet haklarınızın yurt dışında tescil,akreditasyon, yenilenme ve korunması

 

SBT: Faaliyet bitiş (tescil-belge) tarihinden itibaren 6 ay

**Korunma ödeme tarihinden itibaren 6 ay.

·         Marka/patent/tescil bürosu hizmet giderleri

·         Araştırma ve incelemeye yönelik zorunlu giderler

·         Tescil ve korunmasına ilişkin hukuki giderler

·         Tescil yenileme giderleri

 

%60 oranında

maksimum

yıllık 600.000 TL limitinde.

 

 

2.       Belgelendirme desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖK+ÖÖK

Bakanlık tarafından belirlenen  belge/sertifikalar

 

SBT: Faaliyet bitiş (belge) tarihinden itibaren 6 ay

·         Alım ve yenileme giderleri

·         Müracaat,doküman inceleme giderleri

·         Tetkik giderleri

·         Belge kullanım ücretleri

·         Zorunlu kayıt ücretleri

·         Gözetim giderleri

·         Yenileme giderleri

 

%60 oranında

maksimum

yıllık 1.800.000 TL limitinde.

 

 

3.       Acente komisyon desteği

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

 

Sadece YÖK

Ülkemize uluslararası öğrenci getirilmesine yönelik olarak acentelere yapılan komisyon giderleri ·         Öğrenci kaydı tamamlanan komisyon ödemeleri

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

Her bir şirket başına  %60 oranında

maksimum

yıllık 2.400.000 TL limitinde.

Max 5 yıl.

 

4.       Tanıtım heyeti desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

SBT: Faaliyet bitiş tarihinden itibaren 6 ay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadece YÖK

Yurt dışından davet edilen kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen tanıtım heyetine ilişkin giderler ·         Tanıtım heyetine iştirak eden yabancı katılımcıların ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer giderleri

·         Tanıtım heyetine iştirak eden yabancı katılımcıların günlük 1.800 TL’ye kadar konaklama (oda ve kahvaltı) giderleri

·         Tercümanlık giderleri

·         Organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri)

·         Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri

·         Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri

Her bir heyet başına %60 oranında max 900.000 TL

 

 

En az 1 ay önce ön onaya tabidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ön onayda revize faaliyetten en az 7 gün önce yapılabilir.

5.       Uluslararası Öğrenci Ofisleri Kapasite Geliştirme desteği

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

 

Sadece YÖK

Şirketlerin yurt dışı öğrenci ofislerinde istihdam ettikleri aynı anda 5 personelin brüt maaş giderleri

 

·         Net maaş

·         Vergi

·         SGK

·         BES kesintisi dahil

Her bir personel başına aylık %60 oranında max 15.000 TL
6.       Akademisyen İstihdam desteği

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

 

Sadece YÖK

Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen mevzuat çerçevesinde istihdam edilen yabancı uyruklu akademisyenlerin brüt maaşlarının desteklenmesi ·         Net maaş

·         Vergi

·         SGK

·         BES kesintisi dahil

Her bir akademisyen başına aylık %60 oranında max 70.000 TL
7.       Uluslararası Sıralama desteği

 

 

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadece YÖK

Uluslararası sıralamalarda yer almaya yönelik giderler ·         Sıralamalarda yer almak üzere ödenen katılım bedeli

·         danışmanlık gideri

·          sıralama sonuçlarının analizi ve sektörel kıyaslama için kullanılan istatistik yazılımlarına ilişkin giderler

·         uluslararası sıralama kuruluşlarının dergi ve diğer yayınlarına üyelik giderleri

%60 oranında

maksimum

yıllık 1.200.000 TL limitinde.

 

8.       Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Desteği

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

 

 

Sadece YÖK

Bakanlık tarafından belirlenen uluslararası kuruluşlara ödenen üyelik giderleri ·         Bakanlık tarafından belirlenen uluslararası kuruluşlara ödenen üyelik giderleri %60 oranında

maksimum

yıllık 900.000 TL limitinde.

 

9.       Reklam tanıtım ve pazarlama

Desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

YÖK+ÖÖK

Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen “Desteklenen Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri Listesi (EK-12Ç)”nde belirtilen faaliyetlere ilişkin giderler

 

(EK Pazarlama Listesine bakınız.)

 

·         Yapım, yayın ve organizasyon giderlerinin desteklenmesi

 

 

·         Eşantiyon malzemelerine ilişkin giderler etkinlik başına en fazla 25.000 TL

 

 

Her bir şirket başına  %60 oranında

maksimum

yıllık 4.800.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl.

 

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

En az 7 gün önce Ataşeye bildirim yapılmalıdır.

10.   Yurt dışı birim desteği

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

YÖK+ÖÖK

Şirketlerin yurt dışı birimlerinin açılması ve işletilmesine ilişkin giderler ·         Paylaşımlı ofis veya bireysel ofis brüt kira

·         Komisyon

·         Belgelendirme

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

% 60 oranında

maksimum

yıllık birim başına 900.000 TL limitinde.

Max.25 birim.

 

Her ülkede  5’er yıl

11.   Yurt dışı kongre,fuar,konferans,seminer bireysel/milli katılım desteği

 

 

 

 

YÖK+ÖÖK

 

 

SBT: Faaliyet bitişinden itibaren 6 ay

Yurt dışında gerçekleşen fiziki ve veya sanal Bakanlıkça uygun görülen yurt dışı kongre,fuar,konferans,seminerlere katılım giderleri

 

 

 

·         Bireysel katılım alan kirası

·         Stant giderleri

·         2 kişi ulaşım ekonomi sınfıı gidiş-dönüş

 

 

Etkinlik listede yer almıyorsa en geç 1 ay önce listeye ekleme talebinde bulunulmalıdır.

Her bir etkinlik  başına  %60 oranında

maksimum

180.000 TL limitinde.

 

Prestijli %60 oranında

maksimum

600.000 TL limitinde. (1 yılda max 3 prestijli etkinlik)

12.   Yurt içi kongre,fuar,konferans,seminer bireysel katılım desteği

SBT: Faaliyet bitiş tarihinden itibaren 6 ay

 

YÖK+ÖÖK

“Desteklenecek Yurt İçi Etkinlikler Listesi (EK-16B)”de yer alan etkinliklere yönelik giderleri ·         nakliye, kayıt ücretleri ve stant harcamaları Her bir etkinlik  başına  %60 oranında

maksimum

180.000 TL limitinde.

 

13.   Ürün Yerleştirme desteği

 

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

 

 

YÖK+ÖÖK

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri ·         Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri %60 oranında

maksimum

yıllık 1.200.000 TL limitinde. Max 5 yıl

 

 

 

Ön onaya tabidir.

14.   Rapor Desteği

 

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

 

 

Sadece YÖK

Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör veya ülke raporuna ilişkin giderleri ·         satın alınan sektör veya ülke raporuna ilişkin giderleri

·         veri tabanı üyeliği giderleri

%60 oranında

maksimum

yıllık

 1.200.000 TL limitinde

 

 

 

 

 

 

ön onaya tabidir.