Teknik Müşavirlik Şirketi tanımı;

 • Proje ve sözleşme yönetimi,
 • Fizibilite, nazım (master) planlama ve etki değerlendirme hizmetleri,
 • Ön araştırma ve programlama hizmetleri,
 • Mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetleri, bunlar için gerekli etütler,
 • Tasarım yönetimi hizmetleri,
 • Kredi raporu hazırlanması,
 • Teknoloji, malzeme ve teçhizat seçimi ve standartlarının belirlenmesi,
 • Metraj, keşif, teknik ve idari şartname hazırlanması,
 • İhale yönetimi, danışmanlığı ve değerlendirme hizmetleri,
 • İnşaat yönetimi,
 • Mesleki, teknik, mali ve inşaat kontrolörlüğü ve denetimi,
 • Çevre etki değerlendirme hizmetleri,
 • Haritalama hizmetleri,
 • Sanayi tesislerini işletmeye alma ve işletme danışmanlığı,
 • Risk analizi ve yönetimi,
 • Sağlık ve güvenlik yönetimi,
 • Yangın güvenliği danışmanlığı

faaliyetlerinin birini veya birden fazlasını yürütmek gereklidir.

Ticaret Bakanlığı (Ekonomi Bakanlığı) teknik müşavirlik hizmetlerine (proje çizimi, dizaynı ve yönetimi, eser çizimi, hizmet verme) ve şirketlerine (özellikle inşaat sektörünün tamamlayıcısı olarak) yönelik önemli miktarlarda devlet desteği ve teşvikleri vermektedir. Bu kapsamda teknik müşavirlik şirketlerinin;

 • Yurtdışındaki ofisleri,
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,
 • Yurtdışı fuar, seminer ve konferanslara katılımları,
 • Pazar araştırması seyahatleri,
 • Mesleki sorumluluk sigortası ve
 • Yazılım harcamaları,
 • Yurtdışı teknik eğitim programlarına ve uluslararası mesleki yarışmalara katılımları,
 • En az 4 katılımcı firma ile düzenleyecekleri yurtdışı heyetler,
 • Yurtdışında girmiş oldukları ihaleler sonucunda aldıkları teknik müşavirlik işleri

Fiyat İstikrar ve Destekleme Fonu’ndan sağlanan kaynak ile desteklenmektedir.

Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanan Destekler

1.    Proje Desteği:

İşverenler tarafından açılan ihaleler neticesinde imzalanan sözleşmelerde Teknik Müşavirlik Şirketleri destek tutarı;

 • Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için %20 oranında, en fazla 300.000 ABD Doları,
 • Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları’ndan 5.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için %15 oranında, en fazla 500.000 ABD Doları,
 • Sözleşme bedeli 5.000.000 ABD Doları’ndan 10.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için %10 oranında, en fazla 750.000 ABD Doları,
 • Sözleşme bedeli 10.000.000 ABD Doları ve üzerinde olan projeler için %7,5 oranında, en fazla 1.000.000 ABD Doları

Destek Oranı: %7,5-%20
Destek Tutarı: 300.000-1.000.000 USD

2.    Yurtdışı Ofis Desteği:

En fazla 7 (yedi) yurt dışı ofis için,
a. Kira Desteği : Yıllık 40.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla kira bedelinin % 50’si,

b. İstihdam Desteği : T.C. vatandaşı Yönetici Personel için, yıllık 60.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın % 50’si,
Büro Personeli için, yıllık 36.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın % 50’si,

c. Danışmanlık Desteği : Yıllık 30.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla harcamaların %50’si,
en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır.
Destek Oranı: %50
Destek Tutarı: 136.000 USD (Yıllık)
Destek Süresi: 6 yıl

3.    Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği:

Yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla reklam, tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler harcamalarının % 50’si en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır.

 • Pano, afiş, katalog, broşür,
 • Websitesi, Gazete, TV, Dergi
 • Google, Facebook, instagram vb.

Destek Oranı: %50
Destek Tutarı: 100.000 USD (Yıllık)
Destek Süresi: 6 yıl

4.    Pazar Araştırması Desteği:

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler yılda en fazla 5 adet olmak üzere, %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Doları karşılanmaktadır.

Destek Oranı: %70
Destek Tutarı: 25.000 USD (Yıllık – 5 adet)

5.    Yurtdışı Fuar Katılım Desteği:

Sektörel nitekli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden öden stant kirası (ilave stand hizmetleri dâhil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri (oda ve kahvaltı) %50 oranında, fuar başına en fazla 15.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.
Destek Oranı: %50
Destek Tutarı: 15.000 USD (Yıllık- fuar başına)

6.    Seminer ve Konferans Katılım Desteği:

Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara katılım halinde, en fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama (oda ve kahvaltı) ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.
Destek Oranı: %50
Destek Tutarı: 5.000 USD (Yıllık – konferans başına)

7.    Teknik Müşavirlik ve Teknik Müşavirlik Heyet Programı Desteği:

Müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programları kapsamında; her bir firmadan 2 (iki) temsilcinin ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında karşılanmaktadır.
Destek Oranı: %50 (Hedef ülke %90)

8.    Yurtdışı Eğitim Desteği:

Firmaların teknik personelinin yurt dışı teknik eğitim programlarına katılımı halinde, program başına 2 (iki) çalışanın yol, konaklama ve katılım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.
Destek Oranı: %50
Destek Tutarı: 50.000 USD (Yıllık)

9.    Yazılım Desteği:

Bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan veya kiralanan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenmektedir.
Destek Oranı: %50
Destek Tutarı: 50.000 USD (Yıllık)

10.    Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği:

Yurtdışında üstlenilen teknik müşavirlik projeleri kapsamındaki mesleki sorumluluk sigortası yükümlülüklerinden kaynaklanan poliçe alım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenmektedir.
Destek Oranı: %50
Destek Tutarı: 50.000 USD (Yıllık)

11.    Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği:

Uluslararası mesleki yarışmalara katılımlar yol, konaklama (oda ve kahvaltı), katılım bedeli, dosya satın alma, yer görme bedeli giderleri %50 oranında, organizasyon başına azami 10.000 ABD Doları desteklenmektedir.
Destek Oranı: %50
Destek Tutarı: 10.000 USD (Yıllık)

 

Teknik Müşavirlik Hizmetleri Desteklerinden yararlanmak  ve daha fazla bilgi için İşteş Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.