E-İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Elektronik ihracat (E-ihracat): Uzaktan iletişim araçlarıyla basitleştirilmiş gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi ile başka bir ülkeye yönelik olarak gerçekleştirilen ve e-ticaret olarak beyan edilen mesafeli mal satışını,

Yararlanıcılar: E-ihracata yönelik ikinci bölümde sayılan desteklerden faydalanabilen şirketler, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri ve B2B platformlarını,

Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen şirketler ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri,

E-İhracat Konsorsiyumu: E-ihracatı uçtan uca yapabilen, doğrudan tüketiciye ulaşan e-ticaret satış modellerine, yeterli insan kaynağı ve bilgi birikimine sahip, yurt dışı depolama dağıtım ve/veya iade yönetim imkanları ile yurt dışı pazaryerleri entegrasyonu olan ve imalatçı şirketlerin üretimlerini e-ihracata yönlendirmek üzere Bakanlıkça E-İhracat Konsorsiyumu statüsü verilen şirketleri,

Perakende e-ticaret siteleri: Kendi markasına ait e-ticaret sitesi üzerinden perakende mağazacılık satışları gerçekleştiren, toplam satış hasılatının en az üçte ikisi çevrim içi olan ve iş merkezi Türkiye’de bulunan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı şirketleri,

B2B platformu: İşletmeden işletmeye elektronik ticaret kapsamında sipariş alma imkanı sunan aracı hizmet sağlayıcı şirketi,

Dijital pazarlama: Ürünlerin pazarlama ve reklam süreçlerinin arama motoru, İnternet siteleri, sosyal medya, mobil uygulama gibi kanallar aracılığıyla dijital ortamlardan yürütülmesi ile gerçekleştirilen ve potansiyel müşterilere uzaktan iletişim araçlarıyla ulaşılmasına imkan sağlayan pazarlama yöntemini,

Pazaryeri: Elektronik ticaret pazaryerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının mal teminine yönelik alıcı ve satıcıların, elektronik ortamda mal ticaretine yönelik olarak sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan, iş merkezi Türkiye’de bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı şirketleri ve bunların aracılık hizmetlerini sunduğu elektronik ticaret ortamını,

Yurt dışı pazaryeri: Üçten fazla ülkede faaliyet gösteren veya iş merkezinin yerleşik olduğu yabancı ülkede e-ticaret pazar payında en az % 15 paya sahip olan pazaryerlerini,

Dijital pazaryeri tanıtımları: Pazaryerinde tıklama başına ödeme yapılabilen reklamların kullanılması suretiyle uygulanan pazarlama yöntemleri dahil ürünlerin ve markanın pazaryerlerinde ön plana çıkarılmasına yönelik aracı hizmet sağlayıcı şirket tarafından sunulan dijital pazarlama hizmetlerini,

E-ticaret paydaşı: Yurt dışı pazaryerlerine giriş şartı olarak sunulan veya ülkenin e-ticaret pazarına girişinde zorunlu olarak hizmet alınması gereken ilgili ülkede faaliyet gösteren  firma/kurum/kuruluşları,

Sipariş karşılama: E-ihracat kapsamında şirketin yeni bir siparişinin, son varış noktasındaki depo hizmetlerinden varış ülkesindeki müşteriye ulaştırılmasını ifade eder.

VERİLECEK DESTEKLER

DESTEK ADI DESTEK KONUSU DESTEK ORANI  HEDEF ÜLKE OLMASI HALİNDE DESTEK ORANI ÜST LİMİT PERYODU DESTEK ÖZELİNDE ÜST LİMİT YILLIK GENEL TOPLAM DESTEK LİMİTİ DESTEK SÜRESİ /PROJE/FAALİYET SINIRLAMASI
PAZARA GİRİŞ RAPOR DESTEĞİ E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri  ve pazaryerlerinin yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör,  ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri 50,00% 70,00% HER YIL ₺1.5 M ŞİRKETLER
15 M TL 

B2B PLATFORMLARI
4 M TL

 

E-İHRACAT KONSORSİYUMLARI

PERAKENDE

E-TİCARET SİTELERİ

PAZARYERLERİ
45 M TL

Süre sınırlaması yoktur.
DİJİTAL PAZAR YERİ TANITIM DESTEĞİ Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının %20’sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderleri 50,00% 70,00% ŞİRKETLER İÇİN
HER YIL
₺7.5 M Her pazaryeri için 3’er yıl.
PERAKENDE E-TİCARET SİTELERİ İÇİN
HER YIL
₺15 M
E-İHRACAT KONSORSİYUMLARI  İÇİN
HER YIL
₺25 M
E-İHRACAT TANITIM DESTEĞİ E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazaryerlerinin, DİJİTAL PAZAR YERİ TANITIM DESTEĞİ’nde belirtilen tanıtım faaliyetleri hariç, Bakanlıkça belirlenen diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri 50,00% 70,00% B2B PLATFORMLARI İÇİN
HER YIL
₺4 M Her ülke  için 3’er yıl.
E-İHRACAT KONSORSİYUMLARI  İÇİN
HER YIL
₺15 M
PERAKENDE E-TİCARET SİTELERİ İÇİN
HER YIL
₺25 M
PAZARYERLERİ İÇİN ₺30 M
SİPARİŞ KARŞILAMA HİZMETİ DESTEĞİ Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin ve pazaryerlerinin ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderleri 50,00% 70,00% HER YIL Her ülke  için 3’er yıl.

*Toplam 25 DEPO.

*Bu 2 destek konusu için
şirketlerin kademelerine göre yıllık 7.5 M TL’yi, pazaryerleri için yıllık 15 M TL’yi, perakende e-ticaret siteleri ve E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 25 M TL’yi geçemez.

DEPO KİRA DESTEĞİ E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, ürünlerin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolarına ilişkin kira giderleri 50,00% 70,00% HER YIL ₺5 M
YURT DIŞI PAZARYERİ ENTEGRASYONU DESTEĞİ E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderleri 50,00% 70,00% HER PAZARYERİ ₺200 B En fazla 6 pazaryeri için.

Her pazaryeri entegrasyonu 3 yıl desteklenir.

ÇEVRİMİÇİ MAĞAZA VE HEDEF ÜLKE E-TİCARET PAYDAŞLARINDAN ALINAN HİZMET DESTEĞİ  Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri 50,00% 70,00% DİĞER YARARLANICILAR İÇİN
HER YIL
₺1.5 M Her ülke  için 3’er yıl.
E-İHRACAT KONSORSİYUMLARI  İÇİN
HER YIL
₺3 M
PAZARYERİ KOMİSYON GİDERİ DESTEĞİ Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumları ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri 50,00% 70,00% ŞİRKETLER İÇİN
HER YIL
₺750 B 3 Yıl.
PERAKENDE E-TİCARET SİTELERİ İÇİN
HER YIL
₺2.5 M
E-İHRACAT KONSORSİYUMLARI  İÇİN
HER YIL
₺3 M