BİLİŞİM/YAZILIM/ MOBİL UYGULAMA/BİLGİSAYAR OYUNU HİZMET İHRACATINA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

 • Yazılım
 • Gömülü Yazılım
 • Dijital oyun
 • E-spor
 • Finansal Yazılım ve Teknolojileri
 • Blok Zincir Yazılım ve Teknolojileri
 • Yapay zeka
 • Büyük veri
 • Siber Güvenlik
 • Akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri
 • Telekomünikasyon
 • 5G
 • Bulut ve iletişim hizmetleri
 • Veri merkezi
 • Bilişim hizmetleri
 • Sistem bakım ve destek hizmetleri
 • Dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren kollektif, komandit,anonim,limited ve kooperatif şirketler faydalanabilir.

Temel Bilgi Belgeler

1. Finansal Bilgi Formu

(Bu form Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanmalıdır. Bulunulan takvim yılında daha önce bu formu ibraz eden firmaların tekrar ibraz etmesi zorunlu değildir. (Her takvim yılında güncelleme zorunludur.)

2. Şirket Bilgi Formu ve Destek Taahütnamesi (Her takvim yılında güncelleme zorunludur.)
3. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
4. Son sermaye yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya hazirun cetveli veya pay sahipleri listesi/çizelgesi,
5. Desteğe konu faaliyetlerde Yurt dışında yerleşik şirketler için, ortaklık yapısının açıkça gösterildiği ve Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onaylı şirket tescil belgesi ve gerekirse kuruluş sözleşmesi
6. Yurt dışı ortaklık yapısını gösterir belgelerini (Desteğe konu faaliyetlerde) (Her takvim yılında güncelleme zorunludur.)
7. Şirketin uygulama/oyun/yazılım internet mağazaları/platformlarında yer alan yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/ dijital aracılık platformunun kendisine ait olduğunu gösterir ispatlayıcı belge (örnek: Google Merchant hesabı)
8. Şirketin hizmetlerinin/ yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/ dijital aracılık platformunun yer aldığı web sitesinin şirkete ait olduğunu gösterir ispatlayıcı belge (Domain kaydı)
9. Hizmet İhracatçıları Birliği Üyelik Belgesi
10. DYS Kaydı
11. İncelemeci kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Verilecek Destekler

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara sunulacak destekler;

BİLİŞİM-İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Aşaması (1.EVRE)

 

DESTEK ADI KONU KAPSAM LİMİT- ORAN-SÜRE
1.       Yurt dışı ürün/

hizmet/

marka/

patent/

fikri mülkiyet hakkı tescil ve koruma desteği

SBT: Faaliyet bitiş (tescil-korunma) tarihinden itibaren 6 ay

Yurt içinde tescilli ürün/marka/hizmet/patent/fikri mülkiyet haklarınızın yurt dışında tescil,akreditasyon, yenilenme ve korunması

 

 

·         Marka/patent/tescil bürosu hizmet giderleri

·         Araştırma ve incelemeye yönelik zorunlu giderler

·         Tescil ve korunmasına ilişkin hukuki giderler

·         Tescil yenileme giderleri

 

%60 oranında

maksimum

yıllık 600.000TL limitinde.

 

Max 5 yıl

 

 

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

2.       Rapor ve veri analizi desteği

 

 

 

 

 

Ön onaya tabidir.

 

 

 

 

 

 

 

SBT: Faaliyet bitiş tarihinden itibaren 6 ay

Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ve eylem planlarının oluşturulması amacıyla satın alınan/yaptırılan rapor/analiz/veritabanı üyelikleri giderleri

 

 

·         Sektör/ülke/mevzuat/yabancı şirket/marka odaklı rapor ve analiz giderleri

·         Veri analitiği/madenciliği, izleme-değerlendirme yönetim rapor ve analiz giderleri

·         Uluslararası platformlarda  veya veritabanlarında münferit veya periyodik üyelik giderleri

·         Yurt dışı ihale/sözleşme/şartname hazırlığına yönelik rapor ve analiz giderleri

%60 oranında

maksimum

yıllık 

600.000TL limitinde.

 

Max 5 yıl

3.       Belgelendirme desteği

 

 

 

 

 

 

SBT: İlk ödemeden itibaren 6 ay

Bakanlık tarafından belirlenen  belge/sertifika/akreditasyon ile bunlara ait test işlemlerine ilişkin giderler

 

 

·         Alım ve yenileme giderleri

·         Müracaat,doküman inceleme giderleri

·         Tetkik giderleri

·         Belge kullanım ücretleri

·         Zorunlu kayıt ücretleri

·         Gözetim giderleri

·         Yenileme giderleri

·         Test/analiz giderleri

 

%60 oranında

maksimum

yıllık

600.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

4.       Yurt dışı arama desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBT: İlk ödemeden itibaren 6 ay

Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışı şirket ve platformaları kullanarak insan kaynağı arama, bağlantı kurma ve komisyon giderleri

 

 

Desteklenen Arama Siteleri Listesi’nden birinde

·         İş ilanı verme gideri

·         Bağlantı kurma,aracılık ve insan kaynağı bulma giderleri

%60 oranında

maksimum

yıllık

300.000TL limitinde.

 

 

Max 5 yıl

5.       Hizmet pazarlamaya yönelik e-ticaret site ve platformlar ile uluslararası kuruluşlara bireysel üyelik desteği

 

 

 

SBT: İlk ödemeden itibaren 6 ay

Hizmet ürünlerini pazarlamaya yönelik Bakanlıkça onaylanan e-ticaret siteleri ve platformlar ile uluslararası kuruluşlara üyelik giderleri

 

 

Desteklenen E-ticaret Siteleri,Platformlar,Uluslararası Kuruluşlar Listesi’nden birine üyelik giderleri

 

 

%60 oranında

maksimum

yıllık

eticaret/

platform başı 48.000 TL limitinde.

 

Max 5’er yıl.

 

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

6.       Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirme desteği

 

 

Ön onaya tabidir.

 

 

 

 

 

 

 

SBT: Faaliyet bitiş (platformlara yükleme) tarihinden itibaren 6 ay

1 yaşını doldurmuş en az 250.000 TL satış geliri olan şirketlerin uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirilmesi süreçlerinde istihdam edilecek aynı anda en fazla 5 personelin aylık brüt maaşları

 

 

·         Geliştirici personel ve/veya Bakanlıkça belirlenen aşağıdaki mühendislik alanlarında yeni mezun mühendis personel brüt maaş istihdam giderleri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilişim Sistemleri M.

Elektrik-Elektronik M.

Elektronik-Haberleşme M.

Yazılım M.

Endüstri M.

Makine M.

Kontrol ve Otomasyon  M.

Telekomünikasyon M.

Yapay Zeka M.

Veri Mühendisliği

 

 

%50 oranında

maksimum

yıllık personel başı

300.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl.

 

 

 

 

Yeni mezun  mühendis %60.

 

 

7.       Kiralama desteği 1

 

 

Kiralamadan en geç  1 ay önce ön onaya tabidir. Ön onay revize kiralamadan en geç  15 gün önce.

 

 

 

SBT: İlk ödemeden itibaren  6 ay

Uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital platform geliştirilmesine yönelik kiralanacak test merkezi,

simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve diğer teçhizat giderleri

·         Test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve diğer teçhizat kiralama ve kullanım giderleri

 

 

 

 

 

 

%50 oranında

maksimum

yıllık

600.000TL limitinde.

 

Max 5 yıl

 

Yerli malı ise  %70.

 

8.       Kiralama desteği 2

 

 

Kiralamadan en geç  1 ay önce ön onaya tabidir. Ön onay revize kiralamadan en geç  15 gün önce.

 

SBT: İlk ödemeden itibaren  6 ay

Uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital platform geliştirilmesine yönelik satın alınacak veya kiralanacak yazılım lisanslarına ilişkin giderler Desteklenen Yazılım Lisansları  Listesi’nde yer alan satın alma/kiralama giderleri %60 oranında

maksimum

yıllık

 600.000TL limitinde.

 

Max 5 yıl

 

Yerli malı ise  %70.

9.       Pazara giriş desteği

 

 

 

 

Ön onaya tabidir.

 

 

 

SBT: Faaliyet bitiş (platformlara yükleme) tarihinden itibaren 6 ay

Uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital platform geliştirilmesine yönelik belirtilen giderler.

 

 

 

 

·         Yerelleştirme

·         Dijital dosya hazırlama

·         Çoğaltma

·         Barındırma

·         Artırılmış/sanal gerçeklik entegrasyonu

·         Blok Zincir Entegrasyonu

·         NFT entegrasyonu

·         Metaverse entegrasyonu

·         Tercüme

 

 

 

 

 

%50 oranında

maksimum

yıllık 2.400.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl

 

Barındırma şirket başı 300.000 TL max.

 

 

BİLİŞİM-Yurt Dışına Yönelik Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri (2.EVRE)

 

DESTEK ADI KONU KAPSAM LİMİT- ORAN-SÜRE
1.       Reklam tanıtım ve pazarlama

desteği 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.       Reklam tanıtım ve pazarlama

desteği 2

 

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

 

 

***Ticaret Ataşesi onayı gereken faaliyet başlamadan en az 7 gün önce Ataşeliğe bildirilmelidir.

1 yaşını doldurmuş şirketlerin

yurt dışına yönelik yabancı dilde yapılan EK listede yer alan reklam,tanıtım ve pazarlama faaliyetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 yaşını doldurmuş şirketlerin

yurt dışına yönelik hizmetlerinin ve hizmet alanlarının genel amaçlı tanıtılmasına ilişkin  EK listede yer alan reklam,tanıtım ve pazarlama faaliyetleri

 

 

 

Her bir yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık platformunun yabancı dilde yurt dışına yönelik reklam tanıtım ve pazarlama faaliyetleri  (EK Pazarlama Listesine bakınız.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirketin yurt dışına yönelik hizmetlerinin ve hizmet alanlarının genel amaçlı tanıtılmasına ilişkin  EK listede yer alan reklam,tanıtım ve pazarlama faaliyetleri

(EK Pazarlama Listesine bakınız.)

Her bir yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık platformu başına  %60 oranında

maksimum

yıllık 4.800.000 TL limitinde.

 

Max 5’er yıl

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

 

 

 

 

Her bir şirket başına  %60 oranında

maksimum

yıllık 3.600.000 TL limitinde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

3.       Ürün yerleştirme desteği

 

 

En az 15 gün önce ön onaya tabidir.

 

 

 

SBT: İlk ödemeden itibaren 6 ay

Şirketlerin ürün ve hizmetlerinin tanıtılmasına yönelik yurt dışında gösterime sunulan film, dizi, belgesel, animasyon, format ve dijital oyunlarda hizmet ürünlerinin yerleştirilmesine ilişkin giderler Hizmet ürününüzün yurt dışı projelerin içerisine yerleştirilmesine ilişkin prodüksiyon + ürün yerleştirme tanıtım giderleri Her bir yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık platformu başına  %60 oranında

maksimum

yıllık  1.200.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl

4.       Komisyon desteği 1

 

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

 

 

 

 

 

 

5.       Komisyon desteği 2

 

 

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Her bir yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına ilişkin komisyon giderleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her bir yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına ilişkin komisyon giderleri

 

dijital platformlara ödenen komisyon giderleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

genel komisyon giderleri

 

 

 

 

Her bir yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık platformu başına  %50 oranında

maksimum

yıllık 1.200.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

 

Her bir şirket başına  %50 oranında

maksimum

yıllık 1.200.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl

 

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

6.       Yurt dışı kongre,fuar,konferans,seminer bireysel/milli katılım desteği

 

 

Etkinlik listede yer almıyorsa en geç 1 ay önce listeye ekleme talebinde bulunulmalıdır.

 

SBT: Faaliyet bitişinden itibaren 6 ay

Yurt dışında gerçekleşen fiziki ve veya sanal Bakanlıkça uygun görülen yurt dışı kongre, fuar, konferans, seminerlere katılım giderleri

 

 

 

·         Bireysel katılım

·         Stant

·         Ulaşım

 

 

 

 

 

 

 

 

Her bir etkinlik  başına  %60 oranında

maksimum

300.000 TL limitinde.

 

Prestijli %60 oranında

maksimum

600.000 TL limitinde. (1 yılda max 3 prestijli etkinlik)

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

Milli ise +%10

7.       Yurt içi kongre, fuar, konferans,seminer bireysel katılım desteği

 

 

 

 

 

 

 

SBT: Faaliyet bitişinden itibaren 6 ay

 Yurt içinde gerçekleşen fiziki ve veya sanal Bakanlıkça uygun görülen yurt içi kongre, fuar, konferans, seminerlere katılım giderleri

 

Etkinlik listede yer almıyorsa en geç 1 ay önce listeye ekleme talebinde bulunulmalıdır.

·         Alan ve stant kirası

·         Tasarım ve dekorasyon giderleri

·         Fuar sözleşmesinde yer alan kayıt,ısıtma,elektrik su,temizlik,internet,güvenlik vb. diğer zorunlu giderler

·         Sanal etkinlik katılım giderleri

Her bir etkinlik  başına  %60 oranında

maksimum

180.000 TL limitinde.

 

 

8.       Yurt dışı birim kira desteği

 

 

Ön onaya tabidir.

 

 

 

 

SBT: Kapsama alınmasından itibaren 6 ay

Şirketlerin yurt dışı birimlerinin açılması ve işletilmesine ilişkin giderler ·         Brüt kira

·         Kullanım hakları

·         Komisyon

·         Hizmet

 

 

% 60 oranında

maksimum

yıllık birim başına 1.440.000 TL limitinde.

 

Max.10 birim.

 

Her ülkede  5’er yıl

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10