GAYRİMENKUL HİZMET İHRACATINA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Yararlanıcı: Yabancıya yönelik olmak üzere konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarında her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye’de yerleşik şirketler faydalanabilir.

Temel Bilgi Belgeler

1. İncelemeci kuruluşu muhatap dilekçe
2. Şirketlerde kuruluşu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
3. İmza sirküleri
4. Taahhütname (EK-2A)*
5. Beyanname (EK-2B)*
6. Hizmet İhracatçıları Birliği üyeliğine ilişkin belge

Verilecek Destekler

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ HİZMET İHRACATI DESTEKLERİ
DESTEK ADI KAPSAM KONU LİMİT VE ORAN
1.       Yurt dışı ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil ve koruma desteği

 

 

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Yurt içinde tescilli ürün/marka/hizmet/patent/fikri mülkiyet haklarınızın yurt dışında tescil,akreditasyon, yenilenme ve korunması

 

 

·         Marka/patent/tescil bürosu hizmet giderleri

·         Araştırma ve incelemeye yönelik zorunlu giderler

·         Tescil ve korunmasına ilişkin hukuki giderler

 

%50 oranında

maksimum

yıllık 600.000 TL limitinde.

(Korunma %50 yıllık 100.000 TL limitinde)

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

2.  Belgelendirme desteği

 

 

 

 

 

 

 

 

SBT: Faaliyet bitiş (belge) tarihinden itibaren 6 ay

Bakanlık tarafından belirlenen  belge/sertifika/akreditasyon ile bunlara ait test işlemlerine ilişkin giderler

 

 

·         Alım ve yenileme giderleri

·         Müracaat,doküman inceleme giderleri

·         Tetkik giderleri

·         Belge kullanım ücretleri

·         Zorunlu kayıt ücretleri

·         Gözetim giderleri

·         Yenileme giderleri

·         Test analiz giderleri

 

%50 oranında

maksimum

yıllık 1.800.000 TL limitinde.

 

 

3.       Yurt dışı birim desteği

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Şirketlerin yurt dışı birimlerinin açılması ve işletilmesine ilişkin giderler ·         Paylaşımlı ofis veya bireysel ofis brüt kira

·         Komisyon

·         Belgelendirme

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

% 50 oranında

maksimum

yıllık birim başına 720.000 TL limitinde.

Max.5 birim.

Her ülkede  5’er yıl

4.Reklam tanıtım ve pazarlama desteği

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

 

Hizmet sektörü etkinlikleri veya münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik faaliyetler kapsamında yurt yönelik reklam,tanıtım ve pazarlama faaliyetleri

 

 

 

Şirketin yurt dışına yönelik hizmetlerinin ve hizmet alanlarının genel amaçlı tanıtılmasına ilişkin  EK listede yer alan reklam,tanıtım ve pazarlama faaliyetleri

(EK Pazarlama Listesine bakınız.)

Her bir şirket başına  %50 oranında

maksimum

yıllık 1.800.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl.

 

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

5.       Yurt dışı kongre,fuar,konferans,seminer bireysel/milli katılım desteği

 

 

 

SBT: Faaliyet bitişinden itibaren 6 ay

Yurt dışında gerçekleşen hizmet sektörü etkinliklerine ve münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik Bakanlıkça uygun görülen yurt dışı kongre,fuar,konferans,seminerlere katılım giderleri

 

 

 

·         Bireysel katılım alan kirası

·         Stant giderleri

·         2 kişi ulaşım ekonomi sınfıı gidiş-dönüş

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

Etkinlik listede yer almıyorsa en geç 1 ay önce listeye ekleme talebinde bulunulmalıdır.

Her bir etkinlik  başına  %50-%60 oranında

maksimum

300.000 TL limitinde.

 

 

6. Ürün yerleştirme desteği

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderlerinin desteklenmesi ·         Ürün yerleştirme giderleri

(Yurt dışında gösterim)

%50 oranında

maksimum

yıllık  600.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl.