İhracat  bir ülkede üretilen malın başka bir ülkeye satılması anlamına gelmektedir. İhracatın fazla olması ülke kalkınmasını sağlamaktadır. Bir ihracat prosedürleri ve oparasyonel aşamaları sağlam ve düzgün işlemesi için firmaların kurallı hareket etmesi gerekmektedir. Çünkü ihracatın operasyon süreci önemlidir ve aksamamalıdır.

Biz firma olarak ihracat operasyon  işlemlerinin sekteye uğramaması için tecrübeli ekibimiz ile sistemli bir çalışma yürütmekteyiz.  Siparişin alındığı andan itibaren elektronik ortam üzerinden müşteri, firma, banka, fabrika, nakliye şirketi, gümrük iletişimi sağlıyoruz. Malın müşteriye teslim edilmesine kadar geçen süreyi kayıt altına alıyoruz.

İhracat Süreci

 • Sipariş alma, ön görüşmeleri yazışmalar
 • Fiyat görüşmeleri
 • Ödeme şekli/ teslim şekli /ihracat şekli görüşmeleri
 • Belgelerin hazırlanması
 • Malın üretimi/hazırlanması
 • Malın teslimi
 • Ödeme

İhracat Operasyon Aşamaları

 • Firmamız ihracat işlemlerindeki hassasiyetini operasyon aşamaları sürecinde göstermektedir.
 • Ön görüşmelerin ve satış sözleşmesinin yapılmasının ardından müşteri ile fiyat görüşmeleri yapmaktadır.
 • Fiyatta karşılıklı mutabakat sağlanmasının ardından ödeme şekli kararlaştırılmaktadır.
 • İhracatta ödeme şekli tüm İhracat Prosedürleri Ve Operasyon Aşamalarını  etkilemektedir.
 • Peşin ödeme, mal mukabili ödeme, vesaik mukabili ödeme, akreditifli ödeme, konsinye satış ile ödeme, kabul kredili ödeme, açık hesap şeklinde ödeme çeşitleri arasındadır.
 • Bu ödeme şekillerinden biri seçildikten sonra teslim şekli görüşülmektedir.
 • Hangi ulaşım yolunun tercih edileceği görüşülüp bu esaslarda belgeler hazırlanmaktadır.
 • Siparişin resmi evraklarla kayıt altına alınmasının ardından malın üretimi için fabrikaya bilgi verilmektedir.
 • Teslimatı hangi gün yapacağı, malın ne olduğu, miktarı vb tüm bilgiler karşılıklı görüşülerek siparişin teslim tarihi netleştirilmektedir.
 • Ürünün hazır olması halinde sevkiyat firması devreye girmektedir. Sevkiyat firması ile hazırlanan konşimento evrakları imzalanıp kaşelenmektedir.
 • Gümrük görevlisinin istediği dolaşım Belgesi evrakları ( ATR, Euro, konşimento belgeleri, Menşe şahadetnamesi) teslim edilir. Malın ülke sınırları dışına çıkması için teknik hiçbir aksaklık olmaz.
 • Müşterilerimizle gerçekleştirdiğimiz güven akdi bizim için her şeyden önemlidir.

İhracat Prosedürleri ve Operasyon Aşamaları firmamızın tecrübeli kadrosu ile sorunsuz işlemektedir. Ancak malın alıcıya ulaşması halinde müşterinin bize gönderdiği geribildirimle biz ihracat ilişkimizi sona erdirmekteyiz. Malın sağlam olarak teslim edildiği ana kadar malın takibini yapmaktayız.

İhracat Operasyonel Süreç

İhracat satış işlemlerinin tümü belli bir prensip dâhilinde yürütülmektedir. Her şirket kendi kurallarını koyar ve İhracat Operasyonel Süreç bu krallara bağlı olarak aksatılmadan yürütülür. Büyük ve küçük firmaların tümünde işlemler aynıdır.

Bazı firmalar yoğun olarak alım yaparken diğeri daha az işlem gerçekleştirir. Genel olarak tüm prosedürleri aynıdır.  Dış ticaret ofisi iyi çalışan bir firmada ihracat yapılacak ürünün güvenle gönderimi kolaylıkla sağlanmaktadır. Bu bir süreçtir ve aksatmadan yapıldığında sorunsuz olarak işleminiz gerçekleşmiş olur.

Öncelikle gelen siparişe dair bilgiler tüm ayrıntılarıyla sistemin Sipariş Formu bölümüne girilmektedir.
 • Üretim bölümüne aktarılan bu bilgiyle üretim bölümünden teslimata dair bir bilgi alınır.
 • Üretim bölümünden alınan bu bilgiyle birlikte,
 • ürün,
 • tutar,
 • miktar,
 • ödeme ve teslim şekli,
 • adresler,
 • banka hesap bilgileri ve paketleme bilgilerini de kapsayan Packing List müşteriye gönderilir
 • ve müşteriden hazırlanan tüm evrakları kapsayan Proforma’ya onay vermesi ya da cevap vermesi beklenir

İhracat Süreci Ve Operasyonel Süreç işlemlerinin başlangıcında olan bu onay işlemine onay gelmesi halinde, müşteriyle anlaşılan ödeme şekline bağlı olarak ön ödeme istenebilir. Eğer nakit bir ödeme anlaşması yapıldıysa ön ödeme için cüzi bir miktar şirket talep edebilir. Bu aşamanın da bitirilmesinden sonra üretime dair onay fabrikaya geçilmektedir.

 • Fabrikadan üretime dair kesin bilgiler alınır,
 • Müşterinin ürün hakkında özel taleplerinin olup olmadığı sorgulanır
 • Ve teslim tarihine karar verilir.
 • Sevkiyatın hangi tarihte yapılacağı kararlaştırılır.
 • Teslimat tarihinden birkaç gün önce müşterinden paranın geri kalan kısmı istenmektedir.
 • İhracat ilişkilerinde güven çok önemlidir.
 • Karşılıklı güven oluştuğunda ihracat ilişkileri de aksamadan gerçekleşmektedir
 • Fabrikadaki üretimden kaynaklı erken ya da geç sevkiyatlar karşılıklı diyalog ile halledilmektedir.
 • Yüklemenin gerçekleşeceği gün ihracat evrakları hazırlanmaktadır.
 • Türkçe ihracat faturaları, commercial invoice, sevk irsaliyesi gibi evraklarla imzalama ve kaşeleme işlemleri gerçekleştirilir
 • Sevkiyat günü nakliyeci firmaya ürünün taşınmaya hazır olduğuna dair konşimento talimatı gönderilir
 • Sevkiyat firması gelir ve tüm kaşeli belgeler ile ürünü alır. Bu süreçte müşteriye de adım adım siparişine dair her bilgi aktarılır.

İhracat ve İhracat Operasyon Süreçleri

Düzgün ve kurallı işlediğinde hiçbir aksaklık yaşanmamaktadır. Firmanın güvenilir ve sistemli çalışan bir şirket oluşu işlemlerin tümünün düzgün işlemesini sağlamaktadır. Ürünün gerekli evraklarla nakliye firmasına teslim edilmesinin ardından gümrükçü ile yapılan görüşmelerle ihracat talimatı gönderilir. Evrakların tümü gümrükçüye gönderilir. Gümrükçü de ihracat yapılan ülkeye göre ATR, Euro1, Menşe Şahadetnamesi gibi belgeleri hazırlar. Ürün gümrükten de çıktıktan sonra müşterinin ürünü aldığına dair geri bildirim sağlamasıyla ihracat süreci sona erer.

İhracat, ticaret türü olarak geniş bir portföye ve stratejik bir konuma sahiptir. Bunun temelini de ülkemiz ürünlerini farklı ülkelere sunmuş ve tanıtmış olması oluşturmaktadır. Nitekim bu bir bakıma ülkenin temsil edilmesidir. İhracat geniş ağı olan bir ticari süreçtir. Ve yalnızca ihracatçı firmaya değil, ihracatı sağlayan ülkeye de yarar sağlayabilmektedir. Tüm bunlar için de bilinmesi ve yapılması gereken birtakım İhracat prosedürlerine uyulmalı ve işlem adımları eksiksiz olarak yerine getirilmelidir.

İhracat işlemleri için ilk olarak ihracatı yürütebilecek bir firma olarak sektörde yer edinmek gerekmektedir. Bunun için de şirketin vergi mükellefi bir şirket olması ve ihracatçılar birliğine üye olması gerekir. Bu üyeliğin sağlanması zorunlu olmaktadır.

Akabinde ise ihracatı yerine getirecek olan şirket ihracat planlamalarını yerine getirmeli ve süreci başlatmalıdır. Bu süreci e- ticaret üzerinden de sağlayabilmek mümkün olmaktadır. Nitekim son dönemlerde ihracat işlemleri e- ticaret aracılığıyla yürütülebilmektedir.

İhracat Planlaması

Doğru ve başarılı bir ihracat iyi bir planlama ile mümkün olmaktadır. Bunun için ihracat firmasının belirli hazırlık aşamalarını yerine getirmesi önem arz etmektedir.

  • İhracat yapacağı ürünün tespiti
  • O üründen beklediği kazanç oranı
  • İhraç edeceği ülke
  • O ülkeye sunacağı fiyat
  • İthalatçı firma ile anlaşma
  • Oluşabilecek risklerin tespiti ve riskler için alınabilecek önlemler
  • Malın yüklenme ve nakliye süreçlerinin tespiti
  • Malın ulaştırılması ve faturalandırma gibi ihracat esnasında gerçekleşmesi gereken işlemler olarak planlamasının yapılması gerekmektedir.