LOJİSTİK HİZMET İHRACATINA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Lojistik ve taşımacılık hizmetleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış uluslararası yük taşımacılığı, uluslararası lojistik işletmeciliği ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü hizmetlerine (acentelik hizmetleri hariç) ilişkin faaliyet belgesi/ ruhsat/çalışma izni vb. belgeye sahip olarak karayolu, havayolu, denizyolu veya demiryolunun bir veya birkaçı ile gerçekleştirilen döviz kazandırıcı faaliyetler

Türkiye’de yerleşik lojistik ve taşımacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kollektif, komandit, anonim,limited ve kooperatif şirketler faydalanabilir.

a) Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olması

b) Son 2 takvim yılında; lojistik ve taşımacılık hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinin yıllık ortalama cirosunun en az 25.000.000 (yirmi beş milyon) TL olması

c) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış uluslararası yük taşımacılığı hizmetlerine ilişkin faaliyet belgesi/ruhsat/çalışma izni vb. belgeye sahip olması

ç) Türkiye’de fiziksel ofis sahibi olması

(b) bendinde belirtilen şartın sağlandığına ilişkin belgelerin her takvim yılındaki ilk destek başvurusu sırasında sunulması yeterlidir.

Temel Bilgi Belgeler

1. İncelemeci kuruluşu muhatap dilekçe
2. Şirketlerde kuruluşu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
3. İmza sirküleri
4. Taahhütname (EK-2A)*
5. Beyanname (EK-2B)*
6. Hizmet İhracatçıları Birliği üyeliğine ilişkin belge
7. Fiziksel ofise ilişkin tapu/kira sözleşmesi
8. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan uluslararası yük taşımacılığı hizmetlerine ilişkin faaliyet belgesi/ruhsat/çalışma izni vb. (Söz konusu belge/ruhsat/çalışma izninin başvuru sahibi yararlanıcı ile organik bağı bulunan şirkete ait olması durumunda organik bağı tevsik eden Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya hazirun cetveli veya pay sahipleri listesi/çizelgesi sunulması gerekmektedir.)
9. Son 2 takvim yılında; yıllık ortalama cironun tevsik edildiği YMM onaylı belge

Verilecek Destekler

LOJİSTİK HİZMET İHRACATI DESTEKLERİ
DESTEK ADI KAPSAM KONU LİMİT VE ORAN
1.       Yurt dışı ürün/hizmet/

marka/patent/

fikri mülkiyet hakkı tescil ve koruma desteği

Yurt içinde tescilli ürün/marka/hizmet/patent/fikri mülkiyet haklarınızın yurt dışında tescil ve korunması

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

·         Marka/patent/tescil bürosu hizmet giderleri

·         Araştırma ve incelemeye yönelik zorunlu giderler

·         Tescil ve korunmasına ilişkin hukuki giderler

 

%50 oranında

maksimum

yıllık 600.000 TL limitinde.

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

Hukuki korunma giderleri max yıllık 100.000 TL limitindedir.

2.       Belgelendirme desteği

 

İklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik pazara giriş belgeleri bakımından 10 (on) baz puana kadar artırılarak uygulanabilir.

Bakanlık tarafından belirlenen  belge/sertifika/akreditasyon ile bunlara ait test işlemlerine ilişkin giderler

 

SBT: Faaliyet bitiş (belge düzenleme) tarihinden itibaren 6 ay

·         Alım ve yenileme giderleri

·         Müracaat,doküman inceleme giderleri

·         Tetkik giderleri

·         Belge kullanım ücretleri

·         Zorunlu kayıt ücretleri

·         Gözetim giderleri

·         Yenileme giderleri

·         Test analiz giderleri

%50 oranında

maksimum

yıllık 1.800.000 TL limitinde.

 

 

3.       Yurt dışı birim desteği

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Şirketlerin yurt dışı birimlerinin açılması ve işletilmesine ilişkin giderler ·         Brüt kira(paylaşımlı ofis dahil)

·         Komisyon

·         Belgelendirme

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

% 50 oranında

maksimum

yıllık birim başına 720.000 TL limitinde.

Max.5 birim.

 

Her ülkede  5’er yıl

 

 

 

 

 

 

 

4.       Reklam tanıtım ve pazarlama

Desteği

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

 

Yurt yönelik hizmetlerinin ve hizmet alanlarının genel amaçlı tanıtılmasına ilişkin  EK listede yer alan reklam,tanıtım ve pazarlama faaliyetleri

 

 

 

Şirketin yurt dışına yönelik hizmetlerinin ve hizmet alanlarının genel amaçlı tanıtılmasına ilişkin  EK listede yer alan reklam,tanıtım ve pazarlama faaliyetleri

(EK Pazarlama Listesine bakınız.)

Her bir şirket başına  %50 oranında

maksimum

yıllık 1.800.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl.

 

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

5.       Yurt dışı kongre,fuar,konferans,seminer bireysel/milli katılım desteği

 

 

 

SBT: Faaliyet bitişinden itibaren 6 ay

Yurt dışında gerçekleşen fiziki ve veya sanal Bakanlıkça uygun görülen yurt dışı kongre,fuar,konferans,seminerlere katılım giderleri

 

 

 

·         Bireysel katılım alan kirası

·         Stant giderleri

·         2 kişi ulaşım ekonomi sınfıı gidiş-dönüş

 

Hedef ve uzak ülkelerde +%10

 

Etkinlik listede yer almıyorsa en geç 1 ay önce listeye ekleme talebinde bulunulmalıdır.

Her bir etkinlik  başına  %50 oranında

maksimum

300.000 TL limitinde.

 

 

6.       Ürün yerleştirme desteği

 

 

 

SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

 

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi belgesel dizi animasyon format ve dijital oyunların arasına yerleştirme giderleri ·         Ürün yerleştirme giderleri Her bir şirket başına  %50 oranında

maksimum

yıllık  600.000 TL limitinde.

 

Max 5 yıl.

 

Ön onaya tabidir.