Bir ülkenin ekonomik anlamda kalkınması kurduğu dış ticaret dengeleri ile doğrudan ilintilidir. Kişi başına düşen milli gelir oranının yüksek olabilmesi için de o ülkede ihracatın artırılması gerekmektedir.

Türkiye’deki ekonomik durum mercek altına alındığında dengeyi sağlamanın ve krizi aşmanın en sağlam yolunun üretimi artırmak ve üretilen ürünlerin ihracatını yapmak olduğu söylenebilir. Bunu yapmak için de şirket ve kuruluşların yeni ve güçlü pazarlama stratejileri geliştirmeleri,  ilgili noktalarla işbirliği içine girmeleri ve pazar payını artırmaya odaklanmaları gerekiyor. 

Bir ülke için sağlıklı ve dengeli seyreden bir ekonominin olmazsa olmazı olan ihracatı artırmak için neler yapılmalıdır, ne gibi bir yol haritası oluşturulmalıdır gelin daha detaylı bakalım.

Üretilen ürün yahut hizmetin nereye satılacağının kararlaştırılması ihracattaki ilk adım olmalıdır. Bu adımı atmadan önce de rakiplerin dikkatlice mercek altına alınması ve pazar araştırmasının yapılması gerekiyor. Bu noktada kıyas yapabilmek önemli. Tüm ticari veri kaynakları gözden geçirilerek analiz edilecek ve mevcut pazarlar tanımlanacak. Kendi şirketinizin muadili ürünlerin ve/veya hizmetlerin tüketim rakamlarını bilmek ve olası yeni pazarların büyüme oranlarını hesaplamak da oldukça önemli bir adım. Bitmedi. Bir önemli adım da seçilen pazara mahsus olan tüm bilgiler, kültürel ve sosyal yapı, o toplumun kültürel vizyonu ve görenek mirası süzgeçten geçirilerek kavranmalı. Pazarda yer alan rakipleri tanımak ve doğru adım atabilmek için bu süreci de iyi yönetmek gerekiyor.

İhracatı artırmak için neler yapılmalı sorusunun yanıtları arasında planlama da var. Yani bir diğer adım planlama olmalı. Her konuda olduğu gibi ihracat konusunda da doğru ve isabetli planlama şarttır. Bir firma olarak personelinizin yapacağınız planlamaya entegre olup olamayacağını da kestirmek zorundasınız. Yapacağınız planla işgücünüz örtüşmeli.

Peki yeni açılacağınız pazarın taleplerini karşılamaya yetecek üretim kapasiteniz var mı? Eğer yanıtınız hayırsa üretim seviyenizi artırmakla işe başlamalısınız. Ürünlerin paketlemesinden, etiketlenmesine kadar her detay titizlikle gözden geçirilmeli ve ona göre bir yol haritası oluşturulmalıdır.

İhracatı artırmak için neler yapılabilir sorusuna yanıt ararken sıra geldi operasyon aşamasına… Yeni açılacağınız pazarı ziyaret ederek ürünlerinizi belli zamanlarda açılan ticaret fuarlarında görücüye çıkartın ve yeni müşteri ağı oluşturun. Bu sıcak temas işleyişi de kolaylaştıracaktır. Pazara giriş yapma aşamasında ya doğrudan satışa odaklanabilir ya bir distribütör firma kullanabilir ya da satış mümessili ile çalışabilirsiniz. Hatta isterseniz ortak bir girişimci de bulabilirsiniz. 

Hemen hemen hiçbir iş reklamsız olmaz. Pazarda parlamak ve dikkat çekmek için hedef kitleye ulaşma yolunda en etkili yöntem olan reklamdan faydalanmalısınız. Reklam için geniş bir bütçe ayırmanız gerekebilir. Ama bunun dönüşünün hızlı ve kesin oluşunu hesaba katarak hareket ederseniz kazançlı çıkarsınız. Yanı sıra bir de hedef pazarın anlayacağı dilde bir web sitesi oluşturursanız tanınırlığınız daha da artacaktır. Linkedin, Facebook ve Twitter gibi yaygın sosyal medya platformları da hem son derece hızlı hem de herhangi bir meblağ ödemeden sizi hedef kitlenizle buluşturacaktır.

İhracat yapılacak ülkelerdeki yasal prosedürleri bilmek de hem işleyişin kolay hem de güvenli olmasını sağlar. Ürün uyumluluk ve sorumluluk belgeleri ile gerekli sertifikaların yurtdışında geçerli olup olmadığı iyi kontrol edilmeli, mülkiyet hakları iyi analiz edilmeli.

İhracatın artırılabilmesi ve sürdürülebilir olması için müşteri ile düzenli bir iletişim kurmak, müşterileri bekletmemek ve teslimatların söz verilen tarihte yapılması sağlam bir referans oluşturacaktır.

Ve en önemli husus da ihracat süreci ne kadar başarılı yönetilmiş olursa olsun asla rehavete kapılmamak; diğer hedef kitleleri belirlemek, potansiyel kitleleri takip etmek, fuar ziyaretlerini sürdürmek ve edinilen deneyimleri diğer pazarlarda kullanmaktır.

İhracatı artırmak için neler yapılmalı sorusunun en vurucu yanıtı da şudur; Kendinizi tanıyıp güçlü ve zayıf yönlerinizi gördükten sonra ihracat yolundaki başarınız da daha sağlam bir temel üzerinde yükselecektir.