Hizmet İhracatı Nedir?

İhracat denildiğinde hepimizin ilk aklına gelen çoğunlukla mal ihracatı oluyor. Mal ihracatının yanı sıra ihracatın bir diğer önemli kalemi de hizmet ihracatıdır. Hafızalarımızda mal ihracatı kadar henüz yer etmese de hizmet ihracatı, birçok sektörü etkileyen potansiyeli çok yüksek bir kalemdir.

Hizmet ihracatı, Türkiye’de yerleşik bir firmanın, yurt dışındaki bir firmaya, KDV’den istisna tutularak döviz cinsinden verdiği hizmettir.

KDV Kanununun 11/1-a maddesi ile ihracat teslimlerinden ayrı olarak yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.

Hizmet ihracatının KDV’den istisna olabilmesi için bazı kriterler bulunmaktadır. Bu detayları aşağıda bulabilirsiniz.

1- Hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

2- Fatura veya benzeri nitelikteki belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,

3- Hizmet bedelinin, döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi,

4- Hizmetten yurt dışında faydalanılması

şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B) bölümünde ise yurt dışındaki müşteriler için gerçekleştirilen hizmetlerin, hizmetin gerçekleştirildiği dönemde, bedelin döviz olarak Türkiye’ye gelmesi beklenilmeden ihracat istisnası kapsamında beyan edileceği, ancak, bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan vergilerin KDV Kanununun 32’nci maddesi kapsamında iadesinin hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye gelmeden yerine getirilmeyeceği belirtilmiştir.

Buna göre, Türkiye’deki bir mükellef tarafından,

 • Yurt dışında faaliyet gösteren bir firmaya yurt dışındaki inşaatlara ilişkin olarak Türkiye’den verilen mühendislik, proje-taahhüt ve danışmanlık hizmeti,
 • Yurt dışındaki bir firmanın Türkiye’den ithal edeceği mallara ilişkin olarak Türkiye’de verilen kalite kontrol, barkodlama, elleçleme, aracılık, imalatçı seçimi, sipariş takibi vb. hizmetler

KDV Kanununun 11 ve 12’nci maddeleri ile konuyla ilgili genel tebliğlerdeki açıklamalar kapsamında KDV’den istisna olacaktır.

Hizmet ihracatı hangi alanlarda gerçekleşebileceğini ve hangi sektörleri kapsadığını aşağıda detaylı olarak bulabilirsiniz.

 • Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri
 • Liman İşletmeciliği ve Yer Hizmetleri
 • Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri
 • Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri
 • Turizm ve Seyahat ile İlgili Hizmetler
 • Yazılım ve Bilişim Hizmetleri
 • Telekomünikasyon Hizmetleri
 • Sağlık Hizmetleri
 • Eğlence ve Kültür Hizmetleri
 • Eğitim Hizmetleri
 • Diğer İş Hizmetleri (Perakende, Gastronomi, Danışmanlık vb.)