Teslim Şekli

Daha önceki yazıda da belirtildiği üzere teslim şekli, fiyatı etkileyen konulardan biri. FCA Denizli ile FOB İzmir teslim şekli arasında iç nakliye farkını dikkate almak gerekiyor. Özellikle ürün hacimli/ağır bir ürün ise ve/veya ürün değeri düşük ise iç nakliye maliyeti, birim fiyatı ciddi oranda etkileyebilir. Bu nedenle müşteri fiyat teklifi istediğinde teslim şekli konusunda net olmak ve fiyatı ona göre dikkatli şekilde hesaplamak gerekiyor.

Ödeme Yöntemi & Vadesi

Ödeme yöntemine göre de verilecek fiyat değişecektir. Bazı firmalar bunu dikkate almasa da basiretli bir tacir olarak ödeme yöntemini dikkate almalıyız. Zira mal mukabili ihracat ile akreditifli ihracat arasında ödeme riski farklıdır ve bu riskin de fiyatta bir karşılığı olmalıdır. Benzer şekilde müşterinin istediği vadeye göre de fiyatı revize etmekte fayda var. 30 gün vadeli ödeme ile 90 gün vadeli ödemedeki fiyatlar farklı olmalı, paranın bir maliyeti var. Siz aradaki 60 gün için kredi kullanmasanız da üretip ihraç ettiğiniz ürünün parasını vade sonunda alacaksınız. Bu vade içinde de diğer faaliyetlerinizi finanse edeceksiniz. Bu nedenle müşterinin talep ettiği vade için fiyatı farklılaştırmayı unutmayınız.

İhraç Ülkesi

Müşteriniz ile görüşürken teslim şekline göre fiyat vermeniz gerektiğini belirtmiştik. Bazı firmalarda sadece teslim şekli konuşuluyor fakat hatalı bir şekilde teslim yeri belirtilmiyor. Teslim şeklindeki yazılardan da hatırlanacağı üzere teslim şekillerinden sonra mutlaka bir yer adı belirtilir. CFR teslim şekli tek başına kullanılmaz; CFR Venice, CFR Hamburg şeklinde yer adı ile birlikte kullanılır. Müşteriniz CFR teslim şekli ile fiyat istediğinde teslim yerini de öğrenmenizi öneririm. Zira bazı ülkeler ürünün ithalat sürecinde farklı sertifikalar/evrak talep edebilirler. Talep edilen bu belgelerin de maliyetleri yüksek olabilir ve/veya bu belgeyi/sertifikayı o yükleme için temin etme imkanı olmayabilir. Bu nedenle teslimat ülkesini de teklif aşamasında öğrenmenizi öneririm.

Ambalaj / Miktar

Müşterinin istediği ürün miktarı ve talep ettiği paketleme seçeneği de fiyatınızı doğrudan etkileyen unsurlardandır. İhracatta bazı maliyetler sabit olduğu için (Yükleme, gümrükleme, sertifika, vb) düşük miktarlı siparişlerde birim maliyetiniz yüksek olacaktır. Eğer mümkünse minimum sipariş miktarınızı belirleyerek müşteri ile baştan bu bilgiyi paylaşabilirsiniz. Salça ihraç eden bir firmanın minimum sipariş olarak 1 ton demesi gibi veya havlu ihraç eden bir firmanın minimum 1.000 adet siparişi tercih etmesi gibi.

Minimum sipariş miktarının yanı sıra ambalaj maliyeti de sizin fiyatınızı etkileyecektir. Zira küçük ambalajlarda daha çok işçilik/elleçleme maliyeti olacaktır. Bu duruma örnek olarak kuru incir sektörünü verebilirim. Küçük ambalajlı ürünler tercih edildiğinde kg fiyatı daha yüksek olmaktadır.

Sonuç

İhracatta fiyat verme aşaması, sipariş alma ve alınan siparişten ne kadar kâr edeceğinizi öngörme anlamında çok önemlidir. Üzerinde mesai harcanması gereken bir konudur. İşin içine döviz kurunu öngörme gibi durumlar da girmektedir. Başlangıçta hesaplamada dikkate alınması gereken bazı noktalar gözden kaçabilir veya beklenmeyen maliyetler çıkabilir (konteynerin kırmızı hatta düşmesi gibi). Tecrübe kazandıkça bu hususlar da dikkate alınarak daha özenli fiyat vermek mümkün olacaktır.